metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Cilt 3 Sayı 1 - 2022 Ocak

Volume 3 Issue 1 - January 2022

Yayınlanma tarihi (Publication date): 11.05.2022

 

Kapak [Intro]

Journal of Molecular Virology and Immunology Cilt 3 Sayı 1 [ Volume 3 Issue 1 ]

 

PDF

44

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

Hasan KARAKUŞ. Viral Enfeksiyonlarda Doğuştan Gelen Bağışıklık Yanıt ve İmmün Kaçış [ Innate Immune Response and Immune Evasion in Viral Infections ]. J Mol Virol Immunol 2022; 3(1): 1-19. doi: 10.46683/jmvi.2022.44

Özet

[Abstract]

PDF

45

Research Article

[Araştırma Makalesi]

English

Ayşenur BOTSALI, Kemal TEKİN, Mustafa KOCAMAN, Oktay SARI, Ramazan GÜMRAL, Ümit SAVAŞÇI. Epstein-Barr virus and JC virus Reactivation in Dermatological Patients Receiving Immunosuppressive Therapy [ İmmünosüpressif Tedavi Alan Dermatolojik Hastalarda Epstein-Barr virus ve JC virus Reaktivasyonu ]. J Mol Virol Immunol 2022; 3(1): 20-29. doi: 10.46683/jmvi.2022.45

Özet

[Abstract]

PDF

46

Case Report

[Olgu Sunumu]

English

Ahmed Muhammad BASHIR, Abdi Karim Ahmed GHEDI, Hilmi Erdem SÜMBÜL. Acute Kidney Injury in a Young Patient with Severe Malaria: A Case Report [ Şiddetli Sıtması Olan Genç Bir Hastada Akut Böbrek Hasarı: Olgu Sunumu ]. J Mol Virol Immunol 2022; 3(1): 30-32. doi: 10.46683/jmvi.2022.46

Özet

[Abstract]

PDF

47

Research Article

[Araştırma Makalesi]

English

Duygu AYHAN BAŞER, Fahri ACAR, Şule BAYER, Ecem ÇAKIR ALTINYAPRAK, Hilal AKSOY, İzzet FİDANCI, Mustafa CANKURTARAN. The Impact of COVID-19 Pandemic on Cancer Screening Program Applications: A Descriptive Study [ COVID-19 Pandemisinin Kanser Tarama Programı Uygulamalarına Etkisi: Tanımlayıcı Çalışma ]. J Mol Virol Immunol 2022; 3(1): 33-42. doi: 10.46683/jmvi.2022.47

Özet

[Abstract]

PDF

48

Araştırma Makalesi

[Research Article]

Türkçe

Mehmet Fatih KANOĞLU, Gökçen AYDIN AKBUĞA. Pandemi Döneminde Cerrahi Hastaların Sağlık Hizmet Kalitesi Algısının İncelenmesi [ Examining the Health Service Quality Perception of Surgical Patients During the Pandemic Period ]. J Mol Virol Immunol 2022; 3(1): 43-50. doi: 10.46683/jmvi.2022.48

Özet

[Abstract]

PDF

49

Araştırma Makalesi

[Research Article]

Türkçe

Altay BABACAN, Feray Ferda ŞENOL, İlkay BAHÇECİ. Çocuk Hematoloji Polikliniği'ne Başvuran Hastalarda Benign Lökopeni Sıklığı ve Nedenleri: Üç Yıllık Çalışma [ The Frequency and Causes of Benign Leukopenia in Patients Admitted to the Pediatric Hematology Clinic: A Three-Year Study ]. J Mol Virol Immunol 2022; 3(1): 51-55. doi: 10.46683/jmvi.2022.49

Özet

[Abstract]

PDF

50

Review Article

[Derleme Yazı]

English

Shuaibu Abdullahi HUDU. An Insight into the Epidemiology and Genetic Diversity of Hepatitis B Virus in Africa [ Hepatit B Virusunun Afrika'daki Epidemiyolojisine ve Genetik Çeşitliliğine Bakış ]. J Mol Virol Immunol 2022; 3(1): 56-69. doi: 10.46683/jmvi.2022.50

Özet

[Abstract]

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).