metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Cilt 3 Sayı 1 - 2022 Ocak

Volume 3 Issue 1 - January 2022

Yayınlanma tarihi (Publication date): 11.05.2022

Kapak [Intro]

Journal of Molecular Virology and Immunology Cilt 3 Sayı 1 [ Volume 3 Issue 1 ]

 

PDF

ARAŞTIRMA MAKALELERİ - RESEARCH ARTICLES

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Ayşenur BOTSALI, Kemal TEKİN, Mustafa KOCAMAN, Oktay SARI, Ramazan GÜMRAL, Ümit SAVAŞÇI. Epstein-Barr virus and JC virus Reactivation in Dermatological Patients Receiving Immunosuppressive Therapy. İmmünosüpressif Tedavi Alan Dermatolojik Hastalarda Epstein-Barr virus ve JC virus Reaktivasyonu. J Mol Virol Immunol 2022; 3(1): 20-29. doi: 10.46683/jmvi.2022.45

Özet

[Abstract]

PDF

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Duygu AYHAN BAŞER, Fahri ACAR, Şule BAYER, Ecem ÇAKIR ALTINYAPRAK, Hilal AKSOY, İzzet FİDANCI, Mustafa CANKURTARAN. The Impact of COVID-19 Pandemic on Cancer Screening Program Applications: A Descriptive Study. COVID-19 Pandemisinin Kanser Tarama Programı Uygulamalarına Etkisi: Tanımlayıcı Çalışma. J Mol Virol Immunol 2022; 3(1): 33-42. doi: 10.46683/jmvi.2022.47

Özet

[Abstract]

PDF

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

Mehmet Fatih KANOĞLU, Gökçen AYDIN AKBUĞA. Pandemi Döneminde Cerrahi Hastaların Sağlık Hizmet Kalitesi Algısının İncelenmesi. Examining the Health Service Quality Perception of Surgical Patients During the Pandemic Period. J Mol Virol Immunol 2022; 3(1): 43-50. doi: 10.46683/jmvi.2022.48

Özet

[Abstract]

PDF

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

Altay BABACAN, Feray Ferda ŞENOL, İlkay BAHÇECİ. Çocuk Hematoloji Polikliniği'ne Başvuran Hastalarda Benign Lökopeni Sıklığı ve Nedenleri: Üç Yıllık Çalışma. The Frequency and Causes of Benign Leukopenia in Patients Admitted to the Pediatric Hematology Clinic: A Three-Year Study. J Mol Virol Immunol 2022; 3(1): 51-55. doi: 10.46683/jmvi.2022.49

Özet

[Abstract]

PDF

OLGU SUNUMU - CASE REPORT

Case Report

Olgu Sunumu

Article in English

Ahmed Muhammad BASHIR, Abdi Karim Ahmed GHEDI, Hilmi Erdem SÜMBÜL. Acute Kidney Injury in a Young Patient with Severe Malaria: A Case Report. Şiddetli Sıtması Olan Genç Bir Hastada Akut Böbrek Hasarı: Olgu Sunumu. J Mol Virol Immunol 2022; 3(1): 30-32. doi: 10.46683/jmvi.2022.46

Özet

[Abstract]

PDF

DERLEME MAKALELER - REVIEW ARTICLES

Derleme Yazı

Review Article

Article in Turkish

Hasan KARAKUŞ. Viral Enfeksiyonlarda Doğuştan Gelen Bağışıklık Yanıt ve İmmün Kaçış. Innate Immune Response and Immune Evasion in Viral Infections. J Mol Virol Immunol 2022; 3(1): 1-19. doi: 10.46683/jmvi.2022.44

Özet

[Abstract]

PDF

Review Article

Derleme Yazı

Article in English

Shuaibu Abdullahi HUDU. An Insight into the Epidemiology and Genetic Diversity of Hepatitis B Virus in Africa. Hepatit B Virusunun Afrika'daki Epidemiyolojisine ve Genetik Çeşitliliğine Bakış. J Mol Virol Immunol 2022; 3(1): 56-69. doi: 10.46683/jmvi.2022.50

Özet

[Abstract]

PDF

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).