metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Case Report    [ Article in English ]

doi: 10.46683/jmvi.2022.46

Makale Değerlendirme Sürecinin Özeti [ →→ ]

Summary of the Article Evaluation Process [ →→ ]

PDF

Acute Kidney Injury in a Young Patient with Severe Malaria: A Case Report

Şiddetli Sıtması Olan Genç Bir Hastada Akut Böbrek Hasarı: Olgu Sunumu

Ahmed Muhammad BASHIR1 [ID], Abdi Karim Ahmed GHEDI1 [ID], Hilmi Erdem SÜMBÜL2 [ID]

1Department of Internal Medicine, Mogadishu Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Mogadishu, Somalia.

2Department of Internal Medicine, Adana City Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Türkiye.

Article Info: Received; 29.12.2021. Accepted; 18.02.2022. Published; 20.02.2022.

Correspondence: Ahmed Muhammad Bashir; MD., Department of Internal Medicine, Mogadishu Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Mogadishu, Somalia. E-mail: ambashir@hotmail.com

 

Abstract

Acute kidney injury is a complication of severe malaria that is relatively uncommon. It has clinical importance associated with substantial morbidity and mortality in malaria-endemic regions. We report a young patient who developed acute renal injury as a result of severe malaria. In this case, malaria diagnosis was confirmed using the malaria rapid screening test and microscopic inspection of blood smears. Fever, nausea and vomiting, loss of appetite and jaundice were the clinical presentations. Treatment with artemether injection, volume expansion and antipyretics was given. He recovered well without needing hemodialysis. This is not always the case, and the prognosis is dependent on the time of presentation, the diagnosis, and the treatment received.

Özet

Akut böbrek hasarı, ciddi sıtmanın nispeten nadir görülen bir komplikasyonudur. Sıtmanın endemik olduğu bölgelerde morbidite ve mortalite ile ilişkili klinik önemi vardır. Şiddetli sıtma nedeniyle akut böbrek hasarı gelişen genç bir hasta olgusunu sunuyoruz. Bu olguda, sıtma tanısı sıtma hızlı tarama testi ve kan yaymalarının mikroskobik incelemesi ile doğrulandı. Klinik prezentasyonlar ateş, bulantı ve kusma, iştahsızlık ve sarılıktı. Artemeter enjeksiyon ile tedavi edilen hastaya volüm desteği ve antipiretik verildi. Hasta hemodiyaliz gereksinimi olmaksızın iyileşti. Olgularda durum her zaman böyle değildir ve prognoz başvuru zamanına, tanıya ve alınan tedaviye bağlıdır.

Keywords: Malaria, Acute kidney injury, Artemether, Somalia.

Anahtar kelimeler: Sıtma, Akut böbrek hasarı, Artemeter, Somali.

 

 

Cite this article

Bashir AM, Ghedi AKA, Sümbül HE. Acute Kidney Injury in a Young Patient with Severe Malaria: A Case Report. J Mol Virol Immunol 2022; 3(1): 30-32. doi: 10.46683/jmvi.2022.46

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).