metin, ekran görüntüsü, logo, yazı tipi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

 

 

 

 

J Mol Virol Immunol: 2020 Ocak; Cilt 1 (Sayı 1) / 2020 January; Volume 1 (Issue 1)

Sayı yayınlanma tarihi [ Issue publication date ]: 31.05.2020

Kapak [Intro]

Editor: Fatih ŞAHİNER [ID]

Assoc.Prof. Medical Virology; Department of Medical Microbiology, Gulhane Medical Faculty, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

 

 

OLGU SUNUMU - CASE REPORT

Case Report

Olgu Sunumu

Article in English

Tuğrul HOŞBUL, Umut EROL, Selçuk KILIÇ. A Case Report of Delayed Diagnosed Oropharyngeal Tularemia Complicated with Retropharyngeal Abscess. Retrofarengeal Apse Komplikasyonu Gelişmiş Gecikmiş Tanılı Bir Orofarengeal Tularemi Olgusu. J Mol Virol Immunol 2020; 1(1): 14-17. doi: 10.46683/jmvi.2020.1

Özet

[Abstract]

DERLEME MAKALELER - REVIEW ARTICLES

Derleme Yazı

Review Article

Article in Turkish

Fatih ŞAHİNER, İlhan CEBECİ. Hepatit C Virusu: Genetik Özellikleri, Aşı Geliştirme Çalışmalarında İlerlemeler ve Güncel Zorluklar. Hepatitis C Virus: Genetic Characteristics, Advances and Current Challenges for Vaccine Development. J Mol Virol Immunol 2020; 1(1): 1-13. doi: 10.46683/jmvi.2020.0

Özet

[Abstract]

Derleme Yazı

Review Article

Article in Turkish

Tuğrul HOŞBUL, Fatih ŞAHİNER. SARS-Cov-2 ve Diğer Koronavirusların Genomik ve Biyolojik Özellikleri. Genomic and Biologic Characteristics of SARS-CoV-2 and Other Coronaviruses. J Mol Virol Immunol 2020; 1(1): 18-29. doi: 10.46683/jmvi.2020.2

Özet

[Abstract]

Derleme Yazı

Review Article

Article in Turkish

Ramazan GÜMRAL, Fatih ŞAHİNER. SARS-CoV-2 Enfeksiyonlarında Konvalesan Plazma ve Hiperimmünglobulin Kullanımı. The Use of Convalescent Plasma and Hyperimmunoglobulin in SARS-CoV-2 Infections. J Mol Virol Immunol 2020; 1(1): 30-42. doi: 10.46683/jmvi.2020.3

Özet

[Abstract]

Derleme Yazı

Review Article

Article in Turkish

Mehmet ŞAHİNER, Eray Serdar YURDAKUL, Fatih ŞAHİNER. Moleküler Biyoloji Tekniklerinin Gelişim Sürecinde Dönüm Noktası Niteliğindeki Bilimsel Keşiflerin 150 Yıllık Tarihi. The 150-Year History of Scientific Discoveries as Milestones in the Development Process of Molecular Biology Techniques. J Mol Virol Immunol 2020; 1(1): 43-56. doi: 10.46683/jmvi.2020.4

Özet

[Abstract]

Derleme Yazı

Review Article

Article in Turkish

Kemal TEKİN, İsmail Selçuk AYGAR, Tuğrul HOŞBUL. Polimeraz Zincir Reaksiyonu Teknolojisinin Temel Prensipleri. Basic Principles of Polymerase Chain Reaction Technology. J Mol Virol Immunol 2020; 1(1): 57-66. doi: 10.46683/jmvi.2020.5

Özet

[Abstract]

Derleme Yazı

Review Article

Article in Turkish

Oktay SARI, Tuğrul HOŞBUL, Fatih ŞAHİNER. COVID-19 Salgınında Beşinci Ay Sonunda Temel Epidemiyolojik Parametreler. Basic Epidemiological Parameters at the end of the 5th month of the COVID-19 Outbreak. J Mol Virol Immunol 2020; 1(1): 67-80. doi: 10.46683/jmvi.2020.6

Özet

[Abstract]

 

 

 

           Word cloud graphic consisting of article titles and keywords in the issue - 2020 January

 

metin, yazı tipi, ekran görüntüsü, diyagram içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

©Copyright JMVI. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).