metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Cilt 3 Sayı 2 - 2022 Nisan

Volume 3 Issue 2 - April 2022

Yayınlanma tarihi (Publication date): 21.06.2022

Kapak [Intro]

Journal of Molecular Virology and Immunology Cilt 3 Sayı 2 [ Volume 3 Issue 2 ]

 

PDF

ARAŞTIRMA MAKALELERİ - RESEARCH ARTICLES

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Selda YÜZER ALSAÇ, Birgül TUNCAY. Prevalence of Allergy and Risk Factors in Nursery Children. Okul Öncesi Çocuklarda Alerji ve Risk Faktörlerinin Yaygınlığı. J Mol Virol Immunol 2022; 3(2): 70-78. doi: 10.46683/jmvi.2022.51

Özet

[Abstract]

PDF

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Feray Ferda ŞENOL, İlkay BAHÇECİ, Altay BABACAN, Yunus Emre İBİK, Ferhan KORKMAZ. Prevalence of Rotavirus and Adenovirus in a City Hospital in the Eastern Anatolia Region of Türkiye. Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesinde Bir Şehir Hastanesinde Rotavirus ve Adenovirus Prevalansı. J Mol Virol Immunol 2022; 3(2): 98-104. doi: 10.46683/jmvi.2022.53

Özet

[Abstract]

PDF

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Yeliz SÜRME, Gökçen AYDIN AKBUĞA. The Effect of COVID-19 Outbreak on Anxiety and Sleep Quality of the Surgical Nurses. COVID-19 Salgınının Cerrahi Hemşirelerinin Kaygı ve Uyku Kalitesi Üzerindeki Etkisi. J Mol Virol Immunol 2022; 3(2): 105-112. doi: 10.46683/jmvi.2022.54

Özet

[Abstract]

PDF

DERLEME MAKALE - REVIEW ARTICLE

Derleme Yazı

Review Article

Article in Turkish

Fatih ŞAHİNER, Kemal TEKİN. Maymun Çiçeği Virusu ve Tıbbi Önemi Olan Diğer Poksviruslara Genel Bakış. An Overview of Monkeypox Virus and Other Medically Important Poxviruses. J Mol Virol Immunol 2022; 3(2): 79-97. doi: 10.46683/jmvi.2022.52

Özet

[Abstract]

PDF

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).