metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Research Article    [ Article in English ]

doi: 10.46683/jmvi.2022.53

Makale Değerlendirme Sürecinin Özeti [ →→ ]

Summary of the Article Evaluation Process [ →→ ]

PDF

Prevalence of Rotavirus and Adenovirus in a City Hospital in the Eastern Anatolia Region of Türkiye

Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesinde Bir Şehir Hastanesinde Rotavirus ve Adenovirus Prevalansı

Feray Ferda ŞENOL1 [ID], İlkay BAHÇECİ2 [ID], Altay BABACAN3 [ID], Yunus Emre İBİK2 [ID], Ferhan KORKMAZ4 [ID]

1Department of Medical Microbiology, Elazığ Fethi Sekin City Hospital, Elazığ, Türkiye.

2Department of Medical Microbiology, Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Medicine, Rize, Türkiye.

3Department of Pediatrics, Elazığ Fethi Sekin City Hospital, Elazığ, Türkiye.

4Department of Medical Microbiology, Rize State of Hospital, Rize, Türkiye.

Article Info: Received; 02.04.2022. Accepted; 17.06.2022. Published; 20.06.2022.

Correspondence: İlkay Bahçeci; Assist.Prof., Department of Medical Microbiology, Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Medicine, Rize, Türkiye. E-mail: ilkay.bahceci@erdogan.edu.tr

 

Abstract

In this study, it was aimed to evaluate the seasonal distribution of rotavirus and enteric adenovirus prevalence and demographic data of patients of all age groups who applied to our hospital with the complaint of acute gastroenteritis. A total of 12,840 patients aged 0-90 years, who applied to our hospital (Elazığ Fethi Sekin City Hospital) with the complaint of acute gastroenteritis between 15 August 2018 and 18 October 2021, were retrospectively analyzed. The presence of rotavirus and adenovirus antigens was determined from stool samples by qualitative immunochromatographic method (Microcult-Rotavirus/Adenovirus Combo, Biotech China) in accordance with the manufacturer's recommendations. Of the patients who applied with the complaint of acute gastroenteritis, 3,507 (27.3%) were infants, 9,087 (70.8%) were children, and 246 (1.91%) were adults. Of all patients, 1,350 (10.5%) were positive for at least one viral agent. Of patients with detected viral agents, 750 (55.6%) were male and 600 (44.4%) were female. Of the samples, 1,099 (8.56%) were positive for rotavirus, 199 (1.55) were positive for adenovirus, and 52 (0.40%) were positive for both pathogens. The positivity rate in men was 10% higher than in women. The positivity rates were highest in patients admitted in 2019 (5,915) for both rotavirus and adenovirus, 10.5% (622) and 2.23% (132) respectively. In the study, rotavirus positivity was highest in winter with 12.2% (270/2,216) and adenovirus positivity was highest with 2.12% (95/4,484) in summer. In the evaluation carried out according to age, gender, and season, the period in which viral gastroenteritis was seen at the highest rate was determined as "childhood". In the evaluation of gastroenteritis cases, it is important to know that viral agents are common, especially in the childhood age group, in addition to bacteriological and parasitological agents in stool samples in acute gastroenteritis infections and considering that there may be seasonal and periodic changes in the frequency of viral gastroenteritis. It was thought that unnecessary antibiotic use would be eliminated or minimized by replacing the lost fluid and electrolytes, which are the basic treatment of viral infections, following the correct identification of the causative agent.

Özet

Bu çalışmada akut gastroenterit şikayetiyle hastanemize başvuran her yaş grubu hastada rotavirus ve enterik adenovirus sıklığının mevsimlere göre dağılımının hastaların demografik verileri ile değerlendirmesi amaçlanmıştır. Akut gastroenterit şikayeti ile 15 Ağustos 2018-18 Ekim 2021 tarihleri arasında hastanemize (Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi) başvuran 0-90 yaş aralığında 12.840 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Rotavirus ve adenovirus antijenlerinin varlığı, dışkı örneklerinden kalitatif immünokromatografik test yöntemi ile (Microcult-Rotavirus/Adenovirus Combo, Biotech China) üretici önerileri doğrultusunda tanımlandı. Akut gastroenterit şikayetiyle başvuran hastaların 3507’si (%27.3) bebek, 9087’si (%70.8) çocuk ve 246’sı (%1.91) yetişkindi. Tüm hastaların 1350’si (%10.5) en az bir viral etken için pozitifti. Viral etken varlığı saptanan hastaların 750’si erkek (%55.6) ve 600’ü (%44.4) kadın hastalardı. Örneklerin 1099’unda (%8.56) rotavirus, 199’unda (%1.55) adenovirus ve 52’sinde (%0.40) iki virüsün birlikte pozitifliği saptandı. Erkeklerdeki pozitiflik oranı kadınlara göre %10 daha yüksek olarak belirlendi. Pozitiflik oranları hem rotavirus hem de adenovirus için 2019 yılında başvuran hastalarda (5915) en yüksek seviyede idi, sırasıyla %10.5 (622) ve %2.23 (132). Rotavirus pozitifliği kış mevsiminde %12.2 ile (270/2216), adenovirus pozitifliği ise yaz mevsiminde %2.12 ile (95/4484) diğer mevsimlerden daha yüksek oranlarda saptandı. Yaş, cinsiyet ve mevsime göre yapılan değerlendirmede viral gastroenteritlerin en yüksek oranda görüldüğü grup "çocukluk dönemi" olarak tespit edildi. Akut gastroenterit enfeksiyonlarında gaita örneklerinde bakteriyolojik ve parazitolojik etkenlerin yanında özellikle çocukluk yaş grubunda viral etkenlerin yaygın olduğunun bilinmesi ve viral gastroenteritlerin görülme sıklıklarında mevsimsel ve dönemsel değişiklikler olabildiğinin dikkate alınması gastroenterit olgularının değerlendirilmesinde önemlidir. Etkenin doğru tanımlanmasını takiben viral enfeksiyonların temel tedavisi olan kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin yerine konmasıyla, gereksiz antibiyotik kullanımının ortadan kalkacağı veya en aza ineceği düşünülmüştür.

Keywords: Adenovirus, Acute gastroenteritis, Prevalence, Rotavirus.

Anahtar kelimeler: Adenovirus, Akut gastroenterit, Prevalans, Rotavirus.

Figure 1. Rotavirus and adenovirus positivity in different regions of Türkiye and our results; Sakarya [29], Elazığ [30], Samsun [31], Kars [32], Düzce [33], İzmir [38], Mersin [39]. Figure 1 png

harita içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

Cite this article

Şenol FF, Bahçeci İ, Babacan A, İbik YE, Korkmaz F. Prevalence of Rotavirus and Adenovirus in a City Hospital in the Eastern Anatolia Region of Türkiye. J Mol Virol Immunol 2022; 3(2): 98-104. doi: 10.46683/jmvi.2022.53

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).