metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Research Article    [ Article in English ]

doi: 10.46683/jmvi.2022.51

Makale Değerlendirme Sürecinin Özeti [ →→ ]

Summary of the Article Evaluation Process [ →→ ]

PDF

Prevalence of Allergy and Risk Factors in Nursery Children

Okul Öncesi Çocuklarda Alerji ve Risk Faktörlerinin Yaygınlığı

Selda YÜZER ALSAÇ1 [ID], Birgül TUNCAY2 [ID]

1Department of Pediatric Nursing, Faculty of Health Sciences, Yozgat Bozok University, Yozgat, Türkiye.

2Department of Child Care and Youth Services, Kelkit Vocational School of Health Services, Gümüşhane University, Gümüşhane, Türkiye.

Article Info: Received; 14.03.2022. Accepted; 11.05.2022. Published; 18.05.2022.

Correspondence: Selda Yüzer Alsaç; Assist.Prof., Department of Pediatric Nursing, Faculty of Health Sciences, Yozgat Bozok University, Yozgat, Türkiye. E-mail: selda.yuzer@yobu.edu.tr

 

Abstract

Allergy is an important health problem in preschool children and its prevalence is increasing. Allergy is especially common in nursery and preschool children. There is limited data on allergy epidemiology in children in Türkiye. The aim of this study was to investigate the prevalence of allergy in nursery children and to determine the risk factors that lead to allergies. The descriptive cross-sectional field study was carried out between 01.11.2017 and 01.05.2018 in the nurseries in Yozgat City Center. The study was conducted with the parents of 320 children who continued nursery education between the specified dates. The data were obtained by a 35-question information form prepared by the researchers. The mean age of the children was 4.7±0.95 and 56.25% (180/320) were male. A family history of asthma or disease with appearance of allergic symptoms, history of upper respiratory tract infection (URTI) in the first two years of life and having pets at home were significantly more common in the group with allergic sensitivity compared to the group without allergic sensitivity (p<0.05). It was determined that 14.7% of the children were diagnosed by the physician, 38.3% (18/47) of these diagnoses were urticaria, 31.9% (15/47) were allergic asthma, 19.1% (9/47) were atopic dermatitis-eczema, and 10.6% (5/47) were allergic rhinitis. According to the results of this study, it was found that children with allergic sensitivity had a history of asthma or atopic disease in their families, experienced allergic symptoms frequently, and frequently had URTI until the age of two.

Özet

Alerji okul öncesi çocuklarda önemli bir sağlık sorunudur ve sıklığı giderek artmaktadır. Alerji, özellikle okul öncesi çocuklar arasında yaygındır. Türkiye'de çocuklarda alerji epidemiyolojisi hakkında sınırlı veri bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi çocuklarda alerji prevalansını araştırmak ve alerjiye neden olan risk faktörlerini belirlemektir. Tanımlayıcı kesitsel saha çalışması 01.11.2017-01.05.2018 tarihleri arasında Yozgat İl Merkezindeki okul öncesi eğitim merkezlerinde yürütülmüştür. Araştırma belirtilen tarihler arasında okul öncesi eğitimine devam eden 320 çocuğun ebeveynleri ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan 35 soruluk bilgi formu ile elde edilmiştir. Çocukların yaş ortalaması 4.7±0.95 idi ve %56.25'i (180/320) erkekti. Ailede astım veya alerjik semptomlarla seyreden hastalık öyküsü, yaşamın ilk iki yılında üst solunum yolu enfeksiyonu geçirme öyküsü ve evde evcil hayvan beslenmesi alerjik duyarlılığı olan grupta alerjik duyarlılığı olmayan gruba göre anlamlı olarak daha yaygındı (p<0.05). Çocukların %14.7'si bir hekim tarafından tanı almıştı ve bu tanıların %38.3'ü (18/47) ürtiker, %31.9'u (15/47) alerjik astım, %19.1'i (9/47) atopik dermatit-egzama ve %10.6'sı (5/47) alerjik rinit idi. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, alerjik duyarlılığı olan çocukların ailelerinde astım veya atopik hastalık öyküsü olduğu bulundu ve bu çocukların sık alerjik belirtiler yaşadığı ve iki yaşına kadar sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdikleri belirlendi.

Keywords: Allergic disease, Child, Prevalence.

Anahtar kelimeler: Alerjik hastalık, Çocuk, Prevalans.

 

 

Cite this article

Yüzer Alsaç S, Tuncay B. Prevalence of Allergy and Risk Factors in Nursery Children. J Mol Virol Immunol 2022; 3(2): 70-78. doi: 10.46683/jmvi.2022.51

Cited by 0 articles

 

 

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).