metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Cilt 1 Sayı 2

Volume 1 Issue 2

 

Kapak [Intro]

Journal of Molecular Virology and Immunology Cilt 1 Sayı 2 [Volume 1 Issue 2]

 

PDF

8

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

İsmail Selçuk AYGAR, Muhammed Furkan KÜRKÇÜ, Selman KIZIL. PCR İnhibitörleri: Kaynakları, İnhibisyon Mekanizmaları ve Kontrol [ PCR Inhibitors: Sources, Inhibition Mechanisms and Control ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(2): 1-10. doi: 10.46683/jmvi.2020.7

Özet

[Abstract]

PDF

9

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

Kemal TEKİN, Mustafa KOCAMAN. PCR Öncesi Hazırlık, PCR Kolaylaştırıcıları ve Dengeleyici Katkılar [ Pre-PCR Processing, PCR Facilitators and Stabilizer Additives ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(2): 11-18. doi: 10.46683/jmvi.2020.8

Özet

[Abstract]

PDF

10

Editorial

[Editoryal]

English

Fatih ŞAHİNER. Can Facial Masking Slow Down the Spread of SARS-CoV-2 by a Variolation-like Effect? [ Maske Kullanımı Variyolasyon Benzeri Bir Etki ile SARS-CoV-2 Yayılımını Yavaşlatabilir mi? ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(2): 19-23. doi: 10.46683/jmvi.2020.9

Özet

[Abstract]

PDF

11

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

İlhan CEBECİ, Fatih ŞAHİNER. SARS-CoV-2 Enfeksiyonlarının Temel ve Olası Bulaşma Yolları [ Major and Possible Transmission Routes of SARS-CoV-2 Infections ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(2): 24-35. doi: 10.46683/jmvi.2020.10

Özet

[Abstract]

PDF

12

Review Article

[Derleme Yazı]

English

Hilmi Erdem SÜMBÜL, Fatih ŞAHİNER. Rapid Spreading of SARS-CoV-2 Infection and Risk Factors: Epidemiological, Immunological and Virological Aspects [ SARS-CoV-2 Enfeksiyonunun Hızlı Yayılımı ve Risk Faktörleri: Epidemiyolojik, İmmünolojik ve Virolojik Bakış ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(2): 36-50. doi: 10.46683/jmvi.2020.11

Özet

[Abstract]

PDF

13

Letter to the Editor

[Editöre Mektup]

English

Mehmet TAHTABAŞI. COVID-19 Pneumonia: Experiences Regarding the Use of Computed Tomography in Diagnosis and Follow-up [ COVID-19 Pnömonisi: Tanı ve Takipte Bilgisayarlı Tomografi’nin Kullanımı ile İlgili Deneyimler ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(2): 51-53. doi: 10.46683/jmvi.2020.12

Özet

[Abstract]

PDF

14

İnceleme

[Analysis]

Türkçe

Fatih ŞAHİNER. SARS-CoV-2 Pandemisi ve İnfodemisinde Bir Haber Makalesinin Güncel Bilimsel Literatür ile İncelenmesi [ Analysis of a News Article in the SARS-CoV-2 Pandemic and Infodemic with Current Scientific Literature ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(2): 54-67. doi: 10.46683/jmvi.2020.13

Özet

[Abstract]

PDF

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).