metin, ekran görüntüsü, logo, yazı tipi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

 

 

 

 

J Mol Virol Immunol: 2020 Nisan; Cilt 1 (Sayı 2) / 2020 April; Volume 1 (Issue 2)

Sayı yayınlanma tarihi [ Issue publication date ]: 28.09.2020

Kapak [Intro]

Editor: Fatih ŞAHİNER [ID]

Assoc.Prof. Medical Virology; Department of Medical Microbiology, Gulhane Medical Faculty, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

 

 

ARAŞTIRMA MAKALESİ - RESEARCH ARTICLE

İnceleme

Analysis

Article in Turkish

Fatih ŞAHİNER. SARS-CoV-2 Pandemisi ve İnfodemisinde Bir Haber Makalesinin Güncel Bilimsel Literatür ile İncelenmesi. Analysis of a News Article in the SARS-CoV-2 Pandemic and Infodemic with Current Scientific Literature. J Mol Virol Immunol 2020; 1(2): 54-67. doi: 10.46683/jmvi.2020.13

Özet

[Abstract]

EDİTORYAL - EDITORIAL

Editorial

Editoryal

Article in English

Fatih ŞAHİNER. Can Facial Masking Slow Down the Spread of SARS-CoV-2 by a Variolation-like Effect? Maske Kullanımı Variyolasyon Benzeri Bir Etki ile SARS-CoV-2 Yayılımını Yavaşlatabilir mi? J Mol Virol Immunol 2020; 1(2): 19-23. doi: 10.46683/jmvi.2020.9

Özet

[Abstract]

EDİTÖRE MEKTUP - LETTER TO THE EDITOR

Letter to the Editor

Editöre Mektup

Article in English

Mehmet TAHTABAŞI. COVID-19 Pneumonia: Experiences Regarding the Use of Computed Tomography in Diagnosis and Follow-up. COVID-19 Pnömonisi: Tanı ve Takipte Bilgisayarlı Tomografi’nin Kullanımı ile İlgili Deneyimler. J Mol Virol Immunol 2020; 1(2): 51-53. doi: 10.46683/jmvi.2020.12

Özet

[Abstract]

DERLEME MAKALELER - REVIEW ARTICLES

Derleme Yazı

Review Article

Article in Turkish

İsmail Selçuk AYGAR, Muhammed Furkan KÜRKÇÜ, Selman KIZIL. PCR İnhibitörleri: Kaynakları, İnhibisyon Mekanizmaları ve Kontrol. PCR Inhibitors: Sources, Inhibition Mechanisms and Control. J Mol Virol Immunol 2020; 1(2): 1-10. doi: 10.46683/jmvi.2020.7

Özet

[Abstract]

Derleme Yazı

Review Article

Article in Turkish

Kemal TEKİN, Mustafa KOCAMAN. PCR Öncesi Hazırlık, PCR Kolaylaştırıcıları ve Dengeleyici Katkılar. Pre-PCR Processing, PCR Facilitators and Stabilizer Additives. J Mol Virol Immunol 2020; 1(2): 11-18. doi: 10.46683/jmvi.2020.8

Özet

[Abstract]

Derleme Yazı

Review Article

Article in Turkish

İlhan CEBECİ, Fatih ŞAHİNER. SARS-CoV-2 Enfeksiyonlarının Temel ve Olası Bulaşma Yolları. Major and Possible Transmission Routes of SARS-CoV-2 Infections. J Mol Virol Immunol 2020; 1(2): 24-35. doi: 10.46683/jmvi.2020.10

Özet

[Abstract]

Review Article

Derleme Yazı

Article in English

Hilmi Erdem SÜMBÜL, Fatih ŞAHİNER. Rapid Spreading of SARS-CoV-2 Infection and Risk Factors: Epidemiological, Immunological and Virological Aspects. SARS-CoV-2 Enfeksiyonunun Hızlı Yayılımı ve Risk Faktörleri: Epidemiyolojik, İmmünolojik ve Virolojik Bakış. J Mol Virol Immunol 2020; 1(2): 36-50. doi: 10.46683/jmvi.2020.11

Özet

[Abstract]

 

 

 

           Word cloud graphic consisting of article titles and keywords in the issue - 2020 April

 

metin, yazı tipi, el yazısı, tasarım içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

©Copyright JMVI. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).