metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

İnceleme / Analysis    [ Article in Turkish ]

doi: 10.46683/jmvi.2020.13

Makale Değerlendirme Sürecinin Özeti [ →→ ]

Summary of the Article Evaluation Process [ →→ ]

PDF

SARS-CoV-2 Pandemisi ve İnfodemisinde Bir Haber Makalesinin Güncel Bilimsel Literatür ile İncelenmesi

Analysis of a News Article in the SARS-CoV-2 Pandemic and Infodemic with Current Scientific Literature

Fatih ŞAHİNER1 [ID]

1Department of Medical Microbiology, Gulhane Medical Faculty, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

Article Info: Published; 28.09.2020.

Correspondence: Fatih Şahiner; Assoc.Prof., Department of Medical Microbiology, Gulhane Medical Faculty, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye. E-mail: fsvirol@gmail.com

 

Özet

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)-CoV-2 salgınının ilk ortaya çıktığı 2020 yılı başlarından itibaren salgının boyutları, devam süresi ve etkileri tam olarak kestirilemediği için toplumlarda ciddi endişeler oluştu. Öyle ki salgının ilk dönemlerindeki panikle gelişmiş ülkeler arasında maske ve solunum cihazları gibi temel sağlık ekipmanlarının tedariki ile ilgili problemler ve çatışmalar yaşandı. Salgın sürecinde yayımlanan bilimsel makaleler literatüre tüm zamanların en yoğun bilgi akışını sağladı. Sosyal medya ve internet haberciliği ile hedef kitlelere anlık bilgi ulaştırmanın çok kolay bir hale geldiği bir dönemde spekülatif ve doğrulanmamış bilgiler de dahil olmak üzere sorunu çözmek yerine iyice karmaşıklaştırabilen ve “pandemi infodemiği” olarak da ifade edilebileceğimiz bir süreç yaşandı. Bu dönemde halk sağlığına ilişkin beklenti ve davranışları şekillendirmede kritik önemi olan sağlık ve bilim haberciliği doğru bilginin ve yeni gelişmelerin topluma ulaştırılmasında ve endişe kaynağı olan konuların açıklığa kavuşturulmasında önemli bir sorumluluk üstlendi. Bu makalede salgının ilk dönemlerinde basın mülakatı olarak yayımlanan bir makalede yer alan bilgilerin yeni gelişmeler ve güncel literatür bilgileri temelinde farklı bir bakış açısı ile kısa bir analizini yapmak amaçlanmıştır.

Abstract

Since the SARS-CoV-2 epidemic first emerged in early 2020, the dimensions, duration and effects of the epidemic have not been fully predicted, so serious concerns have been raised in societies. So that with panic in the early stages of the epidemic, there were problems and conflicts among the developed countries regarding the supply of basic health equipment such as masks and respirators. Scientific articles published during the epidemic provided the most intense flow of information to the literature in all time. A process was experienced able to complicate the problem thoroughly rather than resolve it, including the spread of speculative and unverified information and that can be described as a “pandemic infodemic” in a period when it is very easy to deliver instant information to target audiences via social media and internet journalism. In this period, health and science journalism, which has a critical importance in shaping the expectations and behaviors regarding public health, assumed an important responsibility in bringing the true information and new developments to the public and clarifying the issues that cause concern. In this article, it is aimed to make a brief analysis of the information in an article published as a press interview in the early stages of the epidemic, with a different perspective based on new developments and current literature information.

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Basın, Koronavirus, Aşı.

Keywords: Social media, Press, Coronavirus, Vaccine.

Şekil 1. Bilimsel içerikli bir haberin kaynakları ve okurlara-dinleyicilere-izleyicilere ulaşma süreci. Şekil 1 png

Figure 1. Sources of a scientific news and the process of accessing readers-listeners-viewers. Figure 1 png

 

Resim 1. Ahmet BALCI, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Rektörlük Basın Danışmanı. Resim 1 png

metin, kişi, adam, takım içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Image 1. Ahmet BALCI, University of Health Sciences, Press Advisor to the Presidency (Rectorate). Image 1 png

 

Şekil 2. Haber içeriğinin anlaşılabilirliğini artırmak amacıyla hazırlanan görseller. Şekil 2 png

Figure 2. Images prepared to increase the intelligibility of news content. Figure 2 png

 

Şekil 3. Türkiye ve farklı ülkelerde günlük vaka ve günlük ölüm sayılarının değişim eğrileri. Şekil 3 png

Figure 3. Change graphical curves of daily case and daily death numbers in Turkey and different countries. Figure 3 png

 

Cite this article

Şahiner F. Analysis of a News Article in the SARS-CoV-2 Pandemic and Infodemic with Current Scientific Literature. J Mol Virol Immunol 2020; 1(2): 54-67. doi: 10.46683/jmvi.2020.13

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).