Journal of Molecular Virology and Immunology

 

ISSN: 2717-7874          Open Access Journal

 

 

Dergi Anasayfa - Journal Homepage

Cilt 1 Sayı 1

Volume 1 Issue 1

 

Kapak [Intro]

Journal of Molecular Virology and Immunology Cilt 1 Sayı 1 [Volume 1 Issue 1]

 

PDF

1

Derleme Yazı

[Review Article]

Fatih ŞAHİNER, İlhan CEBECİ. Hepatit C Virusu: Genetik Özellikleri, Aşı Geliştirme Çalışmalarında İlerlemeler ve Güncel Zorluklar [Hepatitis C Virus: Genetic Characteristics, Advances and Current Challenges for Vaccine Development]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(1): 1-13. doi: 10.46683/jmvi.2020.0

Özet

[Abstract]

PDF

2

Case Report

[Olgu Sunumu]

Tuğrul HOŞBUL, Umut EROL, Selçuk KILIÇ. A Case Report of Delayed Diagnosed Oropharyngeal Tularemia Complicated with Retropharyngeal Abscess [Retrofarengeal Apse Komplikasyonu Gelişmiş Gecikmiş Tanılı Bir Orofarengeal Tularemi Olgusu]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(1): 14-17. doi: 10.46683/jmvi.2020.1

Özet

[Abstract]

PDF

3

Derleme Yazı

[Review Article]

Tuğrul HOŞBUL, Fatih ŞAHİNER. SARS-Cov-2 ve Diğer Koronavirusların Genomik ve Biyolojik Özellikleri [Genomic and Biologic Characteristics of SARS-CoV-2 and Other Coronaviruses]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(1): 18-29. doi: 10.46683/jmvi.2020.2

Özet

[Abstract]

PDF

4

Derleme Yazı

[Review Article]

Ramazan GÜMRAL, Fatih ŞAHİNER. SARS-CoV-2 Enfeksiyonlarında Konvalesan Plazma ve Hiperimmünglobulin Kullanımı [The Use of Convalescent Plasma and Hyperimmunoglobulin in SARS-CoV-2 Infections]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(1): 30-42. doi: 10.46683/jmvi.2020.3

Özet

[Abstract]

PDF

5

Derleme Yazı

[Review Article]

Mehmet ŞAHİNER, Eray Serdar YURDAKUL, Fatih ŞAHİNER. Moleküler Biyoloji Tekniklerinin Gelişim Sürecinde Dönüm Noktası Niteliğindeki Bilimsel Keşiflerin 150 Yıllık Tarihi [The 150-Year History of Scientific Discoveries as Milestones in the Development Process of Molecular Biology Techniques]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(1): 43-56. doi: 10.46683/jmvi.2020.4

Özet

[Abstract]

PDF

6

Derleme Yazı

[Review Article]

Kemal TEKİN, İsmail Selçuk AYGAR, Tuğrul HOŞBUL. Polimeraz Zincir Reaksiyonu Teknolojisinin Temel Prensipleri [Basic Principles of Polymerase Chain Reaction Technology]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(1): 57-66. doi: 10.46683/jmvi.2020.5

Özet

[Abstract]

PDF

7

Derleme Yazı

[Review Article]

Oktay SARI, Tuğrul HOŞBUL, Fatih ŞAHİNER. COVID-19 Salgınında Beşinci Ay Sonunda Temel Epidemiyolojik Parametreler [Basic Epidemiological Parameters at the end of the 5th month of the COVID-19 Outbreak]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(1): 67-80. doi: 10.46683/jmvi.2020.6

Özet

[Abstract]

PDF

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).