metin, ekran görüntüsü, logo, yazı tipi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

  ekran görüntüsü, metin, tasarım içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

 

 

J Mol Virol Immunol: 2021 Ocak; Cilt 2 (Sayı 1) / 2021 January; Volume 2 (Issue 1)

Sayı yayınlanma tarihi [ Issue publication date ]: 07.04.2021

Kapak [Intro]

Editor: Fatih ŞAHİNER [ID]

Assoc.Prof. Medical Virology; Department of Medical Microbiology, Gulhane Medical Faculty, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

 

 

ARAŞTIRMA MAKALESİ - RESEARCH ARTICLE

İnceleme

Analysis

Article in Turkish

Fatih ŞAHİNER. Yeni Küresel Tehdit Biyolojik Savaş mı, Sürdürülebilir Sağlık Güvenliği mi? Is the New Global Threat Biological Warfare or Sustainable Health Security? J Mol Virol Immunol 2021; 2(1): 18-28. doi: 10.46683/jmvi.2021.27

Özet

[Abstract]

OLGU SUNUMLARI - CASE REPORTS

Case Report

Olgu Sunumu

Article in English

Mehmet TAHTABAŞI, Ergin KARAMAN, Emin ÇAKMAKCI, Sadettin ER. Von Meyenburg Complexes Associated with Polycystic Kidney Disease and The Endocystic Mural Nodule Sign: A Case Report. Polikistik Böbrek Hastalığının Eşlik Ettiği Endokistik Mural Nodül Bulgusu Olan Von Meyenburg Kompleksi: Olgu Sunumu. J Mol Virol Immunol 2021; 2(1): 1-5. doi: 10.46683/jmvi.2021.23

Özet

[Abstract]

Case Report

Olgu Sunumu

Article in English

Samet GENEZ, Servan YAŞAR. Round Ligament Varices Mimicking Inguinal Hernia in Pregnancy: Report of Two Cases. Gebelikte İnguinal Herniyi Taklit Eden Round Ligament Varisleri: İki Vaka Sunumu. J Mol Virol Immunol 2021; 2(1): 11-14. doi: 10.46683/jmvi.2021.25

Özet

[Abstract]

Case Report

Olgu Sunumu

Article in English

Alpaslan TANOĞLU, Oktay SARI. Entecavir Induced Severe Myopathy: An Uncommon Side Effect. Entekavir ile İndüklenen Şiddetli Miyopati: Nadir Bir Yan Etki. J Mol Virol Immunol 2021; 2(1): 15-17. doi: 10.46683/jmvi.2021.26

Özet

[Abstract]

DERLEME MAKALE - REVIEW ARTICLE

Derleme Yazı

Review Article

Article in Turkish

Erman ATAŞ, Ömer GÜNEŞ. Çocukluk Yaş Grubunda COVID-19 Enfeksiyonları. COVID-19 Infections in the Childhood Age Group. J Mol Virol Immunol 2021; 2(1): 6-10. doi: 10.46683/jmvi.2021.24

Özet

[Abstract]

 

 

 

           Word cloud graphic consisting of article titles and keywords in the issue - 2021 January

 

metin, çizim, taslak, yazı tipi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

©Copyright JMVI. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).