metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Case Report    [ Article in English ]

doi: 10.46683/jmvi.2021.26

Summary of the Article Evaluation Process [ →→ ]

Makale Değerlendirme Sürecinin Özeti [ →→ ]

PDF

Entecavir Induced Severe Myopathy: An Uncommon Side Effect

Entekavir ile İndüklenen Şiddetli Miyopati: Nadir Bir Yan Etki

Alpaslan TANOĞLU1 [ID], Oktay SARI2 [ID]

1Department of Internal Medicine, Gastroenterology, Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Education and Research Hospital, University of Health Sciences, İstanbul, Türkiye.

2Department of Family Medicine, Gulhane Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

Article Info: Received; 03.04.2021. Accepted; 06.04.2021. Published; 07.04.2021.

Correspondence: Alpaslan Tanoğlu; Assoc.Prof., Department of Internal Medicine, Gastroenterology, Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Education and Research Hospital, University of Health Sciences, Istanbul, Türkiye. E-mail: alpaslantanoglu@yahoo.com

 

Abstract

Chronic Hepatitis B virus (HBV) infection is a chronic viral illness that affects millions of people around the world and can cause serious consequences such as hepatic failure and hepatocellular carcinoma. Entecavir, a guanosine nucleoside analog (NA), is a commonly used and generally safe therapeutic agent in HBV infection. In this paper, we aimed to present a case of chronic HBV that developed severe myopathy as an extremely rare side effect after the use of entecavir. Patients receiving entecavir therapy for chronic HBV should be closely monitored for the development of myopathy as well as other known and common side effects.

Özet

Kronik Hepatit B virusu (HBV) enfeksiyonu, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen ve karaciğer yetmezliği ve hepatoselüler karsinoma gibi ciddi sonuçlara neden olabilen kronik viral bir hastalıktır. Bir guanozin nükleozit analoğu (NA) olan entekavir, HBV enfeksiyonunda yaygın olarak kullanılan ve genellikle güvenli bir terapötik ajandır. Bu yazıda, entekavir kullanımından sonra son derece nadir bir yan etki olarak şiddetli miyopati gelişen bir kronik HBV olgusunu sunmayı amaçladık. Kronik HBV için entekavir tedavisi alan hastalar, miyopati gelişimi ve diğer bilinen ve yaygın yan etkiler açısından yakından izlenmelidir.

Keywords: Hepatitis B, Antiviral therapy, Nucleoside analog.

Anahtar kelimeler: Hepatit B, Antiviral tedavi, Nükleozit analoğu.

 

 

 

Cite this article

Tanoğlu A, Sarı O. Entecavir Induced Severe Myopathy: An Uncommon Side Effect. J Mol Virol Immunol 2021; 2(1): 15-17. doi: 10.46683/jmvi.2021.26

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).