metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Cilt 2 Sayı 4 - 2021 Ekim

Volume 2 Issue 4 - October 2021

Yayınlanma tarihi (Publication date): 10.01.2022

 

Kapak [Intro]

Journal of Molecular Virology and Immunology Cilt 2 Sayı 4 [ Volume 2 Issue 4 ]

 

PDF

39

Research Article

[Araştırma Makalesi]

English

Faduma NUR ADAN, Marian MUSE OSMAN, Ahmed Muhammad BASHIR, İsmail Selçuk AYGAR, Sadettin ER, Oktay SARI, Onur BAHÇECİ, Tuğrul HOŞBUL, Ümit SAVAŞÇI, Mahamat ADAM MOUSSA, Fatih ŞAHİNER. Intestinal Parasites and HIV Co-infections in Mogadishu (Somalia): A Retrospective Evaluation of Four-Year Follow-up Data [ Mogadişu’da (Somali) İntestinal Parazitler ve HIV Ko-enfeksiyonları: Dört Yıllık Takip Verilerinin Retrospektif Değerlendirmesi ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(4): 123-135. doi: 10.46683/jmvi.2021.39

Özet

[Abstract]

PDF

40

Research Article

[Araştırma Makalesi]

English

Eljona XHELILI, Frenki VILA, Bülent Cavit YÜKSEL. Can Nerve Detection be Performed with Dermatome Mapping in Open Hernia Repair? [ Açık Fıtık Onarımında Dermatom Haritalama ile Sinir Tespiti Yapılabilir mi? ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(4): 136-141. doi: 10.46683/jmvi.2021.40

Özet

[Abstract]

PDF

41

Research Article

[Araştırma Makalesi]

English

İsmail Selçuk AYGAR, Kemal TEKİN. Comparison of the Rose Bengal and ELISA Tests with the Standard Tube Agglutination Method in the Diagnosis of Brucellosis [ Bruselloz tanısında Rose Bengal ve ELISA testlerinin Standart Tüp Aglütinasyon Yöntemiyle Karşılaştırılması ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(4): 142-150. doi: 10.46683/jmvi.2021.41

Özet

[Abstract]

PDF

42

Research Article

[Araştırma Makalesi]

English

Duygu Seren ÖZYILMAZ, Muhammed Hasan AKYIL. Use of Streptomyces species as a Biological Agent Against Plant Pathogens [ Streptomyces türlerinin Bitki Patojenlerine Karşı Biyolojik Ajan Olarak Kullanılması  ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(4): 151-158. doi: 10.46683/jmvi.2021.42

Özet

[Abstract]

PDF

43

Research Article

[Araştırma Makalesi]

English

Ahmet BOLAT, Ferhat CÜCE, Mine Çiğdem ŞENOĞLU, Ali ŞAHİNER, Bülent ÜNAY. Efficacy of Clinical and Chest Radiography Features in Predicting Patient Prognosis in Children with COVID-19 [ COVID-19'lu Çocuklarda Klinik ve Göğüs Radyografisi Özelliklerinin Hasta Prognozunu Öngörmedeki Etkinliği ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(4): 159-167. doi: 10.46683/jmvi.2021.43

Özet

[Abstract]

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).