Journal of Molecular Virology and Immunology

 

ISSN: 2717-7874          Open Access Journal

 

 

Dergi Anasayfa - Journal Homepage

Cilt 2 Sayı 2

Volume 2 Issue 2

 

Kapak [Intro]

Journal of Molecular Virology and Immunology Cilt 2 Sayı 2 [Volume 2 Issue 2]

 

PDF

28

Araştırma Makalesi

[Research Article]

Emre ENGİN, Oktay SARI. Birinci Basamakta Sağlık Hizmeti Veren Aile Hekimlerinin İnfluenza Aşısı Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Saptanması [Determination of Information, Attitudes and Behaviors of Family Physicians Providing Health Services in Primary Care Regarding Influenza Vaccine]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(2): 29-38. doi: 10.46683/jmvi.2021.28

Özet

[Abstract]

PDF

29

Araştırma Makalesi

[Research Article]

Sema Nur ALTINTAŞ, Canset Nur AYDOGAN, İsmail Selçuk AYGAR. Sistemik Kandidoz Etkeni Candida parapsilosis İzolatlarında Azol Direncinin Ortaya Çıkışı [The Emergence of Azole Resistance in Candida parapsilosis Isolates Causing Systemic Candidosis]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(2): 39-48. doi: 10.46683/jmvi.2021.29

Özet

[Abstract]

PDF

30

Case Report

[Olgu Sunumu]

Mehmet ASLAN, Samet GENEZ, Esma TÜRKMEN BEKMEZ. Acute Transverse Myelitis in a Case of Gastric Adenocarcinoma Following Gastrectomy: A Rare Occurrence [Mide Adenokarsinomu Tanılı Hastada Gastrektomi Sonrası Gelişen Nadir Bir Durum: Akut Transvers Miyelit]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(2): 49-51. doi: 10.46683/jmvi.2021.30

Özet

[Abstract]

PDF

31

Case Report

[Olgu Sunumu]

Ahmed ADAM OSMAN, Nur ABDULLAHİ KARSHE, İsmail GEDİ İBRAHİM, Mehmet TAHTABAŞI. A Leptomeningeal Cyst in the Frontal Bone as a Complication of Childhood Head Trauma: A Case Report [Çocukluk Çağı Kafa Travmasının Bir Komplikasyonu Olarak Frontal Kemikte Leptomeningeal Kist: Olgu Sunumu]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(2): 52-55. doi: 10.46683/jmvi.2021.31

Özet

[Abstract]

PDF

32

Derleme Yazı

[Review Article]

Sema Nur ALTINTAŞ, Fatih ŞAHİNER. Kandidoz Tedavisinde Kullanılan Antifungal İlaçlar ve Duyarlılık Testleri [Antifungal Agents in the Treatment of Candidosis and Susceptibility Tests]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(2): 56-66. doi: 10.46683/jmvi.2021.32

Özet

[Abstract]

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).