metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Case Report    [ Article in English ]

doi: 10.46683/jmvi.2021.30

Summary of the Article Evaluation Process [ →→ ]

Makale Değerlendirme Sürecinin Özeti [ →→ ]

PDF

Acute Transverse Myelitis in a Case of Gastric Adenocarcinoma Following Gastrectomy: A Rare Occurrence

Mide Adenokarsinomu Tanılı Hastada Gastrektomi Sonrası Gelişen Nadir Bir Durum: Akut Transvers Miyelit

Mehmet ASLAN1 [ID], Samet GENEZ2 [ID], Esma TÜRKMEN BEKMEZ3 [ID]

1Department of General Surgery, Kocaeli Derince Education and Research Hospital, University of Health Sciences, Kocaeli, Türkiye.

2Department of Radiology, Kocaeli Derince Education and Research Hospital, University of Health Sciences, Kocaeli, Türkiye.

3Department of Medical Oncology, Kocaeli Derince Education and Research Hospital, University of Health Sciences, Kocaeli, Türkiye.

Article Info: Received; 08.04.2021. Accepted; 18.05.2021. Published; 22.05.2021.

Correspondence: Samet Genez; MD., Department of Radiology, Kocaeli Derince Education and Research Hospital, University of Health Sciences, Kocaeli, Türkiye. E-mail: sametgenez@hotmail.com

 

Abstract

Acute transverse myelitis is a rare complication after surgical intervention. This is most likely related to the use of spinal or epidural anesthesia and is very rare after general anesthesia. In this article, we aimed to present a case of acute transverse myelitis that developed after laparoscopic total gastrectomy under general anesthesia.

Özet

Cerrahi müdahaleden sonra akut transvers miyelit nadir görülen bir komplikasyondur. Bu durumun öncelikle spinal veya epidural anestezi ile ilişkili olabileceği düşünülmekte olup genel anesteziden sonra çok nadir görülmektedir. Bu yazıda genel anestezi eşliğinde laparoskopik total gastrektomi sonrası gelişen akut transvers miyelit olgusunu sunmayı amaçladık.

 

Keywords: Transverse myelitis, General anesthesia, Gastrectomy, Adenocarcinoma, Magnetic resonance imaging.

Anahtar kelimeler: Transvers miyelit, Genel Anestezi, Gastrektomi, Adenokarsinom, Manyetik rezonans görüntüleme.

Figure 1. (A) Axial T2-weighted magnetic resonance image shows intramedullary hyperintensity occupying greater than two-thirds of the cross-sectional area of the spinal cord. (B) Contrast-enhanced T1 weighted sagittal magnetic resonance image reveals diffuse enhancement of spinal cord at T10-L1 level. Figure 1 png

Şekil 1. (A) Aksiyal T2 ağırlıklı manyetik rezonans görüntüsü, omuriliğin kesit alanının üçte ikisinden fazlasını kaplayan intramedüller hiperintensite görülmekte. (B) Kontrastlı T1 ağırlıklı sagital manyetik rezonans görüntüsü, T10-L1 seviyesinde omurilikteki diffüz kontrastlanma artışını göstermekte. Şekil 1 png

 

Cite this article

Aslan M, Genez S, Türkmen Bekmez E. Acute Transverse Myelitis in a Case of Gastric Adenocarcinoma Following Gastrectomy: A Rare Occurrence. J Mol Virol Immunol 2021; 2(2): 49-51. doi: 10.46683/jmvi.2021.30

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).