metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Cilt 2 Sayı 1

Volume 2 Issue 1

 

Kapak [Intro]

Journal of Molecular Virology and Immunology Cilt 2 Sayı 1 [Volume 2 Issue 1]

 

PDF

23

Case Report

[Olgu Sunumu]

English

Mehmet TAHTABAŞI, Ergin KARAMAN, Emin ÇAKMAKCI, Sadettin ER. Von Meyenburg Complexes Associated with Polycystic Kidney Disease and The Endocystic Mural Nodule Sign: A Case Report [ Polikistik Böbrek Hastalığının Eşlik Ettiği Endokistik Mural Nodül Bulgusu Olan Von Meyenburg Kompleksi: Olgu Sunumu ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(1): 1-5. doi: 10.46683/jmvi.2021.23

Özet

[Abstract]

PDF

24

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

Erman ATAŞ, Ömer GÜNEŞ. Çocukluk Yaş Grubunda COVID-19 Enfeksiyonları [ COVID-19 Infections in the Childhood Age Group ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(1): 6-10. doi: 10.46683/jmvi.2021.24

Özet

[Abstract]

PDF

25

Case Report

[Olgu Sunumu]

English

Samet GENEZ, Servan YAŞAR. Round Ligament Varices Mimicking Inguinal Hernia in Pregnancy: Report of Two Cases [ Gebelikte İnguinal Herniyi Taklit Eden Round Ligament Varisleri: İki Vaka Sunumu ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(1): 11-14. doi: 10.46683/jmvi.2021.25

Özet

[Abstract]

PDF

26

Case Report

[Olgu Sunumu]

English

Alpaslan TANOĞLU, Oktay SARI. Entecavir Induced Severe Myopathy: An Uncommon Side Effect [ Entekavir ile İndüklenen Şiddetli Miyopati: Nadir Bir Yan Etki ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(1): 15-17. doi: 10.46683/jmvi.2021.26

Özet

[Abstract]

PDF

27

İnceleme

[Analysis]

Türkçe

Fatih ŞAHİNER. Yeni Küresel Tehdit Biyolojik Savaş mı, Sürdürülebilir Sağlık Güvenliği mi? [ Is the New Global Threat Biological Warfare or Sustainable Health Security? ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(1): 18-28. doi: 10.46683/jmvi.2021.27

Özet

[Abstract]

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).