metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Cilt 1 Sayı 3

Volume 1 Issue 3

 

Kapak [Intro]

Journal of Molecular Virology and Immunology Cilt 1 Sayı 3 [Volume 1 Issue 3]

 

PDF

15

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

Nuray GÜNEŞ, Şefika KARABULUT. mRNA Aşılarının Tarihsel Gelişim Süreci ve SARS-CoV-2 Pandemisi [ Historical Development Process of mRNA Vaccines and SARS-CoV-2 Pandemic ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(3): 1-8. doi: 10.46683/jmvi.2020.14

Özet

[Abstract]

PDF

16

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

Fatih ŞAHİNER, İsmail Selçuk AYGAR. Aşı Teknolojisinde Yeni Bir Dönem: mRNA Temelli Aşı Tasarımı [ A New Era in Vaccine Technology: mRNA-Based Vaccine Design ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(3): 9-17. doi: 10.46683/jmvi.2020.15

Özet

[Abstract]

PDF

17

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

Ramazan GÜMRAL. mRNA Temelli Aşıların İn-vivo İletimi ve Uygulama Yolları [ In-vivo Delivery of mRNA-Based Vaccines and Administration Routes ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(3): 18-26. doi: 10.46683/jmvi.2020.16

Özet

[Abstract]

PDF

18

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

Esra GÜZEL TANOĞLU. mRNA Aşılarının Üretim ve Dağıtımı: SARS-CoV-2 Deneyimi [ Production and Distribution of mRNA Vaccines: SARS-CoV-2 Experience ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(3): 27-34. doi: 10.46683/jmvi.2020.17

Özet

[Abstract]

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).