metin, ekran görüntüsü, logo, yazı tipi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

  metin, ekran görüntüsü, grafik, grafik tasarım içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

 

 

J Mol Virol Immunol: 2020 Temmuz; Cilt 1 (Sayı 3) / 2020 July; Volume 1 (Issue 3)

Sayı yayınlanma tarihi [ Issue publication date ]: 18.01.2021

Kapak [Intro]

Editor: Fatih ŞAHİNER [ID]

Assoc.Prof. Medical Virology; Department of Medical Microbiology, Gulhane Medical Faculty, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

 

 

DERLEME MAKALELER - REVIEW ARTICLES

Derleme Yazı

Review Article

Article in Turkish

Nuray GÜNEŞ, Şefika KARABULUT. mRNA Aşılarının Tarihsel Gelişim Süreci ve SARS-CoV-2 Pandemisi. Historical Development Process of mRNA Vaccines and SARS-CoV-2 Pandemic. J Mol Virol Immunol 2020; 1(3): 1-8. doi: 10.46683/jmvi.2020.14

Özet

[Abstract]

Derleme Yazı

Review Article

Article in Turkish

Fatih ŞAHİNER, İsmail Selçuk AYGAR. Aşı Teknolojisinde Yeni Bir Dönem: mRNA Temelli Aşı Tasarımı. A New Era in Vaccine Technology: mRNA-Based Vaccine Design. J Mol Virol Immunol 2020; 1(3): 9-17. doi: 10.46683/jmvi.2020.15

Özet

[Abstract]

Derleme Yazı

Review Article

Article in Turkish

Ramazan GÜMRAL. mRNA Temelli Aşıların İn-vivo İletimi ve Uygulama Yolları. In-vivo Delivery of mRNA-Based Vaccines and Administration Routes. J Mol Virol Immunol 2020; 1(3): 18-26. doi: 10.46683/jmvi.2020.16

Özet

[Abstract]

Derleme Yazı

Review Article

Article in Turkish

Esra GÜZEL TANOĞLU. mRNA Aşılarının Üretim ve Dağıtımı: SARS-CoV-2 Deneyimi. Production and Distribution of mRNA Vaccines: SARS-CoV-2 Experience. J Mol Virol Immunol 2020; 1(3): 27-34. doi: 10.46683/jmvi.2020.17

Özet

[Abstract]

 

 

 

           Word cloud graphic consisting of article titles and keywords in the issue - 2020 July

 

metin, ekran görüntüsü, yazı tipi, tasarım içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

©Copyright JMVI. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).