metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Cilt 3 Sayı 3 - 2022 Temmuz

Volume 3 Issue 3 - July 2022

Yayınlanma tarihi (Publication date): 28.07.2022

Kapak [Intro]

Journal of Molecular Virology and Immunology Cilt 3 Sayı 3 [ Volume 3 Issue 3 ]

 

PDF

ARAŞTIRMA MAKALELERİ - RESEARCH ARTICLES

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Ömer BOYRAZ, Hacer ALATAŞ, Hakan TOĞUÇ, Leman ACUN DELEN, Burcu ÇAVDAR, Erkay NACAR, Bülent YAPRAK. The Effect of Mediterranean Diet Compliance on COVID-19 Symptoms and Disease Severity. Akdeniz Diyetine Uyumun COVID-19 Belirtileri ve Hastalık Şiddeti Üzerine Etkisi. J Mol Virol Immunol 2022; 3(3): 113-120. doi: 10.46683/jmvi.2022.55

Özet

[Abstract]

PDF

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Ferhat CÜCE, Deniz DOĞAN, Uğur BOZLAR, Mustafa TAŞAR, Ervin GJONI, Tunahan AYAZ, Ümit SAVAŞÇI, Oktay SARI. The Efficacy of Chest X-Ray for the Diagnosis and Follow-up in Young Adult COVID-19 Patients with Mild Dyspnea No Comorbid Diseases. Hafif Dispneli Komorbid Hastalığı Olmayan Genç Yetişkin COVID-19 Hastalarında Göğüs Röntgeninin Tanı ve Takipteki Etkinliği. J Mol Virol Immunol 2022; 3(3): 121-129. doi: 10.46683/jmvi.2022.56

Özet

[Abstract]

PDF

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

 

Emine Elif ÖZKAN, Feray SOYUPEK, Zeynep TUREN, Özlem KARATAŞ. The Psychological and Physical Benefits of the Supervised Individual Exercise Program During Radiotherapy in Breast Cancer Patients: A Randomized Prospective Study. Meme Kanseri Hastalarında Radyoterapi Sırasında Denetimli Bireysel Egzersiz Programının Psikolojik ve Fiziksel Faydaları: Randomize Prospektif Bir Çalışma. J Mol Virol Immunol 2022; 3(3): 130-141. doi: 10.46683/jmvi.2022.57

Özet

[Abstract]

PDF

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

 

Mustafa KALAYCI, Ibrahim ABDI KEINAN, Fatih ŞAHİNER. A Prospective Study in Mogadishu, Somalia: Adenovirus, Herpesvirus, and Measles-related Ocular Infections and Complications. Somali Mogadişu’dan Prospektif Bir Çalışma: Adenovirus, Herpesvirus ve Kızamık İlişkili Göz Enfeksiyonları ve Komplikasyonlar. J Mol Virol Immunol 2022; 3(3): 142-149. doi: 10.46683/jmvi.2022.58

Özet

[Abstract]

PDF

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

 

Ahmet BOLAT, Melike ARSLAN, Necati BALAMTEKİN, Cengiz ZEYBEK, Yüksel Hakan AYDOĞMUŞ, Bülent ÜNAY. Current Epidemiological Data on Community Acquired Pneumonia in Children After Improvements in the Health System and Socioeconomic Changes in Turkiye. Türkiye'de Sağlık Sistemindeki İyileşmeler ve Sosyoekonomik Değişimler Sonrası Çocuklarda Toplumdan Edinilmiş Pnömoniye İlişkin Güncel Epidemiyolojik Veriler. J Mol Virol Immunol 2022; 3(3): 150-158. doi: 10.46683/jmvi.2022.59

Özet

[Abstract]

PDF

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).