metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Cilt 3 Sayı 3 - 2022 Temmuz

Volume 3 Issue 3 - July 2022

Yayınlanma tarihi (Publication date): 00.00.2022

Kapak [Intro]

Journal of Molecular Virology and Immunology Cilt 3 Sayı 3 [ Volume 3 Issue 3 ]

 

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ - RESEARCH ARTICLES

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

Mustafa KALAYCI, Ibrahim ABDI KEINAN, Fatih ŞAHİNER. Somali Mogadişu’dan Prospektif Bir Çalışma: Adenovirus, Herpesvirus ve Kızamık ‎‎İlişkili Göz Enfeksiyonları ve Komplikasyonlar. A Prospective Study in Mogadishu, Somalia: Adenovirus, Herpesvirus, and Measles-related Ocular Infections and Complications. J Mol Virol Immunol 2022; 3(3): 00-00. doi: 10.46683/jmvi.2022.58

Özet

[Abstract]

PDF

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Ahmet BOLAT, Melike ARSLAN, Necati BALAMTEKİN, Cengiz ZEYBEK, Yüksel Hakan AYDOĞMUŞ, Bülent ÜNAY. Effects of Improvements in the Health System and Socioeconomic Changes on Epidemiology of Community-Acquired Pneumonia in Children. Sağlık Sistemindeki İyileşmelerin ve Sosyoekonomik Değişikliklerin Çocuklarda Toplumdan Edinilmiş Pnömoni Epidemiyolojisine Etkileri. J Mol Virol Immunol 2022; 3(3): 00-00. doi: 10.46683/jmvi.2022.59

Özet

[Abstract]

PDF

 

 

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).