metin, ekran görüntüsü, logo, yazı tipi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

  ekran görüntüsü, metin, grafik, daire içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

 

 

J Mol Virol Immunol: 2023 Ekim; Cilt 4 (Sayı 4) / 2023 October; Volume 4 (Issue 4)

Sayı yayınlanma tarihi [ Issue publication date ]: 25.10.2023

Kapak [Intro]

Editor: Fatih ŞAHİNER [ID]

Prof. Medical Virology; Department of Medical Microbiology, Gulhane Medical Faculty, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

 

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ - RESEARCH ARTICLES

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Hülya ŞİRİN, Asiye Çiğdem ŞİMŞEK, Şuayıp BİRİNCİ, Mustafa Mahir ÜLGÜ, Burcu GÜRER GİRAY. Vaccination Approaches of Primary Healthcare Personnel and Their Communication Levels with Parents Having Childhood Vaccine Hesitancy. Birinci Basamak Sağlık Personelinin Aşılama Yaklaşımları ve Çocukluk Çağı Aşı Tereddütü Olan Ebeveynlerle İletişim Düzeyleri. J Mol Virol Immunol 2023; 4(4): 130-138. doi: 10.46683/jmvi.2023.79

Özet

[Abstract]

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Özgür ŞAHİN, Marian MUSE OSMAN, Ifrah ABDI NOR. Seroprevalence of Hepatitis B, Hepatitis C, and HIV Infections Among Pregnant Women and Newborns in Mogadishu, Somalia: A Four-Year Retrospective Study. Mogadişu, Somali'de Gebe Kadınlarda ve İnfantlarda Hepatit B, Hepatit C ve HIV Enfeksiyonlarının Seroprevalansı: Dört Yıllık Retrospektif Bir Çalışma. J Mol Virol Immunol 2023; 4(4): 139-145. doi: 10.46683/jmvi.2023.80

Özet

[Abstract]

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

Mebrure Beyza GÖKÇEK, Seçkin ÖZSAYDI. Pandemi Biterken Gebelik Dönemindeki Stres Düzeyinin Postpartum Depresyon Durumuyla İlişkisinin Değerlendirilmesi. Evaluation of the Relationship between Stress Level During Pregnancy and Postpartum Depression as the Pandemic Ends. J Mol Virol Immunol 2023; 4(4): 146-152. doi: 10.46683/jmvi.2023.81

Özet

[Abstract]

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Marian MUSE OSMAN, Faduma NUR ADAN, Taner AKYOL, Hilmi Erdem SÜMBÜL. Prevalence of Rotavirus, Adenovirus, and Hepatitis A Virus in a Tertiary Care Hospital in Somalia. Somali'de Bir Üçüncü Basamak Hastanesinde Rotavirus, Adenovirus ve Hepatit A Virus Prevalansı. J Mol Virol Immunol 2023; 4(4): 153-160. doi: 10.46683/jmvi.2023.82

Özet

[Abstract]

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

Tuğba YILMAZ, Muhammet Ali ÇAKMAK, Oktay SARI. HPV İlişkili Serviks Kanserinden Korunmada Kadın Hastaların Tarama Testlerine Yaklaşımı ve Doktor Önerisinin Etkisi. Approach of Female Patients to Screening Tests in the Prevention of HPV-Related Cervical Cancer and the Effect of Physician's Recommendation. J Mol Virol Immunol 2023; 4(4): 161-167. doi: 10.46683/jmvi.2023.83

Özet

[Abstract]

 

 

 

           Word cloud graphic consisting of article titles and keywords in the issue - 2023 October

 

metin, daire, yazı tipi, tasarım içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

©Copyright JMVI. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).