metin, ekran görüntüsü, logo, yazı tipi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

  ekran görüntüsü, metin, grafik, tasarım içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

 

 

J Mol Virol Immunol: 2023 Temmuz; Cilt 4 (Sayı 3) / 2023 July; Volume 4 (Issue 3)

Sayı yayınlanma tarihi [ Issue publication date ]: 30.07.2023

Kapak [Intro]

Editor: Fatih ŞAHİNER [ID]

Prof. Medical Virology; Department of Medical Microbiology, Gulhane Medical Faculty, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

 

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ - RESEARCH ARTICLES

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

Veysel KAYA, Mehmet TAHTABAŞI. Ultrason Rehberliğinde Perkütan Karaciğer Biyopsisi: Diffüz Karaciğer Hastalığı ve Viral Hepatitlerde Tanısal Değeri. Ultrasound-Guided Percutaneous Liver Biopsy: Diagnostic Value in Diffuse Liver Disease and Viral Hepatitis. J Mol Virol Immunol 2023; 4(3): 98-103. doi: 10.46683/jmvi.2023.75

Özet

[Abstract]

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

Şükran CEYHAN, Tuğba YILMAZ, Mehmet Erdem ALAGÜNEY, Tarık Eren YILMAZ. COVID-19 Pandemisinde Hekimlerin Spiritualite ve Presenteizmi. Physicians' Presenteeism and Spirituality in the COVID-19 Pandemic. J Mol Virol Immunol 2023; 4(3): 104-114. doi: 10.46683/jmvi.2023.76

Özet

[Abstract]

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Mustafa Mahir ÜLGÜ, Abdirahim ALI ADAM, Hasan KARAKUŞ, Hilmi Erdem SÜMBÜL. An Example of the Importance of Electronic Health Records from Mogadishu, Somalia: Hepatitis B Prevalence and Co-infections with Hepatitis C. Elektronik Sağlık Kayıtlarının Önemine Mogadişu, Somali'den Bir Örnek: Hepatit B Prevalansı ve Hepatit C ile Ko-enfeksiyonlar. J Mol Virol Immunol 2023; 4(3): 115-123. doi: 10.46683/jmvi.2023.77

Özet

[Abstract]

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Erhan Renan UÇAROĞLU, Faduma NUR ADAN. HBV, HCV, and HIV Seroprevalence in Hemodialysis Patients Admitted to a Tertiary Care Hospital in Mogadishu, Somalia. Mogadişu Somali'de Bir Üçüncü Basamak Hastanesine Başvuran Hemodiyaliz Hastalarında HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı. J Mol Virol Immunol 2023; 4(3): 124-129. doi: 10.46683/jmvi.2023.78

Özet

[Abstract]

OLGU SUNUMU - CASE REPORT

Olgu Sunumu

Case Report

Article in Turkish

Feray Ferda ŞENOL, Mehmet KÜÇÜKSU, Esra Suay TİMURKAAN, Arzu ŞENOL, Pınar ÖNER, Özlem AYTAÇ, Zülal AŞÇI TORAMAN. Hemodiyaliz Tedavisi Alan Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastada Ochrobactrum anthropi'nin Neden Olduğu Nadir Bir Bakteriyemi Olgusu. A Rare Case of Bacteremia caused by Ochrobactrum anthropi in Patient with Chronic Kidney Failure Treated by Hemodialysis. J Mol Virol Immunol 2023; 4(3): 93-97. doi: 10.46683/jmvi.2023.74

Özet

[Abstract]

 

 

 

           Word cloud graphic consisting of article titles and keywords in the issue - 2023 July

 

metin, yazı tipi, el yazısı, harita içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

©Copyright JMVI. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).