metin, ekran görüntüsü, logo, yazı tipi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

  metin, ekran görüntüsü, grafik, grafik tasarım içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

 

 

J Mol Virol Immunol: 2023 Nisan; Cilt 4 (Sayı 2) / 2023 April; Volume 4 (Issue 2)

Sayı yayınlanma tarihi [ Issue publication date ]: 24.04.2023

Kapak [Intro]

Editor: Fatih ŞAHİNER [ID]

Prof. Medical Virology; Department of Medical Microbiology, Gulhane Medical Faculty, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

 

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ - RESEARCH ARTICLES

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Veysel KAYA, Mehmet TAHTABAŞI, Aylin KAHYAOĞLU, Abdirahim ALI ADAM, Mohamed HASSAN IDIRIS, Ahmed Muhammad BASHIR, Yakup ARSLAN. Radiological Imaging Results in HIV-Infected Patients in Mogadishu-Somalia: A Four-Year Retrospective Review. Somali-Mogadişu’da HIV Enfeksiyonlu Hastalarda Radyolojik Görüntüleme Sonuçları: Dört Yıllık Retrospektif Bir İnceleme. J Mol Virol Immunol 2023; 4(2): 48-59. doi: 10.46683/jmvi.2023.70

Özet

[Abstract]

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

Mustafa KOCAMAN, Kemal TEKİN. Hematolojik Maligniteli Hastalarda Bakteriyel, Fungal ve Viral Enfeksiyonlar: Bir Risk Faktörü olarak CMV Reaktivasyonunun İncelenmesi. Bacterial, Fungal and Viral Infections in Patients with Hematological Malignancies: Investigation of CMV Reactivation as a Risk Factor. J Mol Virol Immunol 2023; 4(2): 74-82. doi: 10.46683/jmvi.2023.72

Özet

[Abstract]

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

Ayşe Sümeyra KARAOĞLU, Tuğba YILMAZ, İrfan ŞENCAN. Çölyak Hastalığı Konusunda Hekimlerin Farkındalığı ve Eğitimin Etkisi. Awareness of Physicians on Celiac Disease and the Effect of Education. J Mol Virol Immunol 2023; 4(2): 83-92. doi: 10.46683/jmvi.2023.73

Özet

[Abstract]

DERLEME MAKALE - REVIEW ARTICLE

Derleme Makale

Review Article

Article in Turkish

Zehra Leyla YAPALAK, Kübra ATILAN. Tıbbi Önemi Olan Dermatofitlerin Laboratuvar Tanısı: Geleneksel Yöntemler ve Yeni Gelişmeler. Laboratory Diagnosis of Medically Important Dermatophytes: Traditional Methods and New Developments. J Mol Virol Immunol 2023; 4(2): 60-73. doi: 10.46683/jmvi.2023.71

Özet

[Abstract]

 

 

 

           Word cloud graphic consisting of article titles and keywords in the issue - 2023 April

 

metin, yazı tipi, daire, el yazısı içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

©Copyright JMVI. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).