metin, ekran görüntüsü, logo, yazı tipi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

  ekran görüntüsü, metin, grafik, grafik tasarım içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

 

 

J Mol Virol Immunol: 2024 Ocak; Cilt 5 (Sayı 1) / 2024 January; Volume 5 (Issue 1)

Sayı yayınlanma tarihi [ Issue publication date ]: 02.01.2024

Kapak [Intro]

Editor: Fatih ŞAHİNER [ID]

Prof. Medical Virology; Department of Medical Microbiology, Gulhane Medical Faculty, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

 

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ - RESEARCH ARTICLES

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Ahmet Said ÇİL. Investigating the Effect of Type II Diabetes on COVID-19 Pneumonia Severity Using Computed Tomography: A Comparative Analysis. Tip II Diyabetin COVID-19 Pnömoni Şiddeti Üzerindeki Etkisinin Bilgisayarlı Tomografi Kullanılarak Araştırılması: Karşılaştırmalı Bir Analiz. J Mol Virol Immunol 2024; 5(1): 1-6. doi: 10.46683/jmvi.2024.84

Özet

[Abstract]

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

Havva KAYA, Mehmet KARABEY, Özge METİN AKCAN, Bahadır FEYZİOĞLU, Mehmet ÖZDEMİR, Kadir KABA. Aşısız Çocuklarda SARS-CoV-2 Antikor Prevalansı ve 2020-2022 Yılları Arasında Antikor Düzeylerindeki Değişim. SARS-CoV-2 Antibody Prevalence in Unvaccinated Children and Change in Antibody Levels Between 2020-2022. J Mol Virol Immunol 2024; 5(1): 7-15. doi: 10.46683/jmvi.2024.85

Özet

[Abstract]

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Mehmet AĞILLI, Alpaslan COŞAR. The Effect of COVID-19 Pandemic on Dietary Food Supplement Usage Habits. COVID-19 Salgınının Besin Takviyesi Kullanım Alışkanlıklarına Etkisi. J Mol Virol Immunol 2024; 5(1): 16-22. doi: 10.46683/jmvi.2024.86

Özet

[Abstract]

CASE REPORT - OLGU SUNUMU

Case Report

Olgu Sunumu

Article in English

İlke YILDIRIM, Işılay TURAN, Selami ULAŞ, Sezin NAİBOĞLU, Gülşah KALAY, Çiğdem AYDOĞMUŞ. Hepatic Veno-Occlusive Disease with Immunodeficiency (VODI): A Case Report and Review of Literature. İmmün Yetmezlik ile Birlikte Hepatik Veno-Oklüziv Hastalık (VODI): Bir Vaka Sunumu ve Literatür İncelemesi. J Mol Virol Immunol 2024; 5(1): 23-27. doi: 10.46683/jmvi.2024.87

Özet

[Abstract]

DERLEME MAKALE - REVIEW ARTICLE

Review Article

Derleme Makale

Article in English

Alpaslan COŞAR, Mehmet AĞILLI. The Clinical Landscape with Biochemical and Immunological Indicators of Prolidase Deficiency. Prolidaz Eksikliğinin Biyokimyasal ve İmmünolojik Göstergeleriyle Klinik Görünümü. J Mol Virol Immunol 2024; 5(1): 28-33. doi: 10.46683/jmvi.2024.88

Özet

[Abstract]

 

 

 

           Word cloud graphic consisting of article titles and keywords in the issue - 2024 January

 

 

 

©Copyright JMVI. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).