metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Cilt 4 Sayı 4 - 2023 Ekim

Volume 4 Issue 4 – October 2023

Yayınlanma tarihi (Publication date): 00.00.2023

Kapak [Intro]

Journal of Molecular Virology and Immunology Cilt 4 Sayı 4 [ Volume 4 Issue 4 ]

 

PDF

ARAŞTIRMA MAKALELERİ - RESEARCH ARTICLES

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Hülya ŞİRİN, Asiye Çiğdem ŞİMŞEK, Şuayıp BİRİNCİ, Mustafa Mahir ÜLGÜ, Burcu GÜRER GİRAY. Vaccination Approaches of Primary Healthcare Personnel and Their Communication Levels with Parents Having Childhood Vaccine Hesitancy. Birinci Basamak Sağlık Personelinin Aşılama Yaklaşımları ve Çocukluk Çağı Aşı Tereddütü Olan Ebeveynlerle İletişim Düzeyleri. J Mol Virol Immunol 2023; 4(4): 130-138. doi: 10.46683/jmvi.2023.79

Özet

[Abstract]

PDF

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Özgür ŞAHİN, Marian MUSE OSMAN, Ifrah ABDI NOR. Seroprevalence of Hepatitis B, Hepatitis C, and HIV Infections Among Pregnant Women and Newborns in Mogadishu, Somalia: A Four-Year Retrospective Study. Mogadişu, Somali'de Gebe Kadınlarda ve İnfantlarda Hepatit B, Hepatit C ve HIV Enfeksiyonlarının Seroprevalansı: Dört Yıllık Retrospektif Bir Çalışma. J Mol Virol Immunol 2023; 4(4): 139-145. doi: 10.46683/jmvi.2023.80

Özet

[Abstract]

PDF

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Hilmi Erdem SÜMBÜL, et al. Prevalence of Rotavirus, Adenovirus, and Hepatitis A Virus in a Tertiary Care Hospital in Somalia. Somali'de Bir Üçüncü Basamak Hastanesinde Rotavirus, Adenovirus ve Hepatit A Virus Prevalansı. J Mol Virol Immunol 2023; 4(4): 000-000. doi: 10.46683/jmvi.2023.00

PREPARING

 

 

PREPARING

PREPARING

 

DERLEME MAKALE - REVIEW ARTICLE

Derleme Yazı

Review Article

Article in Turkish

Yasemin KAYA. Transplant Hastalarının Tanı ve Takibinde Kantitatif Analizler: Test Sonuçlarının Yorumlanması ve Klinik Önemi. Quantitative Analysis in the Diagnosis and Follow-up of Viral Infections: Interpretation of Test Results and Clinical Significance. J Mol Virol Immunol 2023; 4(4): 000-000. doi: 10.46683/jmvi.2023.00

PREPARING

 

 

©Copyright JMVI. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).