metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Cilt 4 Sayı 3 - 2023 Temmuz

Volume 4 Issue 3 – July 2023

Yayınlanma tarihi (Publication date): 30.07.2023

Kapak [Intro]

Journal of Molecular Virology and Immunology Cilt 4 Sayı 3 [ Volume 4 Issue 3 ]

 

PDF

ARAŞTIRMA MAKALELERİ - RESEARCH ARTICLES

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

Veysel KAYA, Mehmet TAHTABAŞI. Ultrason Rehberliğinde Perkütan Karaciğer Biyopsisi: Diffüz Karaciğer Hastalığı ve Viral Hepatitlerde Tanısal Değeri. Ultrasound-Guided Percutaneous Liver Biopsy: Diagnostic Value in Diffuse Liver Disease and Viral Hepatitis. J Mol Virol Immunol 2023; 4(3): 98-103. doi: 10.46683/jmvi.2023.75

Özet

[Abstract]

PDF

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

Şükran CEYHAN, Tuğba YILMAZ, Mehmet Erdem ALAGÜNEY, Tarık Eren YILMAZ. COVID-19 Pandemisinde Hekimlerin Spiritualite ve Presenteizmi. Physicians' Presenteeism and Spirituality in the COVID-19 Pandemic. J Mol Virol Immunol 2023; 4(3): 104-114. doi: 10.46683/jmvi.2023.76

Özet

[Abstract]

PDF

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Mustafa Mahir ÜLGÜ, Abdirahim ALI ADAM, Hasan KARAKUŞ, Hilmi Erdem SÜMBÜL. An Example of the Importance of Electronic Health Records from Mogadishu, Somalia: Hepatitis B Prevalence and Co-infections with Hepatitis C. Elektronik Sağlık Kayıtlarının Önemine Mogadişu, Somali'den Bir Örnek: Hepatit B Prevalansı ve Hepatit C ile Ko-enfeksiyonlar. J Mol Virol Immunol 2023; 4(3): 115-123. doi: 10.46683/jmvi.2023.77

Özet

[Abstract]

PDF

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Erhan Renan UÇAROĞLU, Faduma NUR ADAN. HBV, HCV, and HIV Seroprevalence in Hemodialysis Patients Admitted to a Tertiary Care Hospital in Mogadishu, Somalia. Mogadişu Somali'de Bir Üçüncü Basamak Hastanesine Başvuran Hemodiyaliz Hastalarında HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı. J Mol Virol Immunol 2023; 4(3): 124-129. doi: 10.46683/jmvi.2023.78

Özet

[Abstract]

PDF

OLGU SUNUMU - CASE REPORT

Olgu Sunumu

Case Report

Article in Turkish

Feray Ferda ŞENOL, Mehmet KÜÇÜKSU, Esra Suay TİMURKAAN, Arzu ŞENOL, Pınar ÖNER, Özlem AYTAÇ, Zülal AŞÇI TORAMAN. Hemodiyaliz Tedavisi Alan Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastada Ochrobactrum anthropi'nin Neden Olduğu Nadir Bir Bakteriyemi Olgusu. A Rare Case of Bacteremia caused by Ochrobactrum anthropi in Patient with Chronic Kidney Failure Treated by Hemodialysis. J Mol Virol Immunol 2023; 4(3): 93-97. doi: 10.46683/jmvi.2023.74

Özet

[Abstract]

PDF

 

©Copyright JMVI. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).