metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Cilt 4 Sayı 2 - 2023 Nisan

Volume 4 Issue 2 - April 2023

Yayınlanma tarihi (Publication date): 24.04.2023

Kapak [Intro]

Journal of Molecular Virology and Immunology Cilt 4 Sayı 2 [ Volume 4 Issue 2 ]

 

PDF

ARAŞTIRMA MAKALELERİ - RESEARCH ARTICLES

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Veysel KAYA, Mehmet TAHTABAŞI, Aylin KAHYAOĞLU, Abdirahim ALI ADAM, Mohamed HASSAN IDIRIS, Ahmed Muhammad BASHIR, Yakup ARSLAN. Radiological Imaging Results in HIV-Infected Patients in Mogadishu-Somalia: A Four-Year Retrospective Review. Somali-Mogadişu’da HIV Enfeksiyonlu Hastalarda Radyolojik Görüntüleme Sonuçları: Dört Yıllık Retrospektif Bir İnceleme. J Mol Virol Immunol 2023; 4(2): 48-59. doi: 10.46683/jmvi.2023.70

Özet

[Abstract]

PDF

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

Mustafa KOCAMAN, Kemal TEKİN. Hematolojik Maligniteli Hastalarda Bakteriyel, Fungal ve Viral Enfeksiyonlar: Bir Risk Faktörü olarak CMV Reaktivasyonunun İncelenmesi. Bacterial, Fungal and Viral Infections in Patients with Hematological Malignancies: Investigation of CMV Reactivation as a Risk Factor. J Mol Virol Immunol 2023; 4(2): 74-82. doi: 10.46683/jmvi.2023.72

Özet

[Abstract]

PDF

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

Ayşe Sümeyra KARAOĞLU, Tuğba YILMAZ, İrfan ŞENCAN. Çölyak Hastalığı Konusunda Hekimlerin Farkındalığı ve Eğitimin Etkisi. Awareness of Physicians on Celiac Disease and the Effect of Education. J Mol Virol Immunol 2023; 4(2): 83-92. doi: 10.46683/jmvi.2023.73

Özet

[Abstract]

PDF

DERLEME MAKALE - REVIEW ARTICLE

Derleme Yazı

Review Article

Article in Turkish

Zehra Leyla YAPALAK, Kübra ATILAN. Tıbbi Önemi Olan Dermatofitlerin Laboratuvar Tanısı: Geleneksel Yöntemler ve Yeni Gelişmeler. Laboratory Diagnosis of Medically Important Dermatophytes: Traditional Methods and New Developments. J Mol Virol Immunol 2023; 4(2): 60-73. doi: 10.46683/jmvi.2023.71

Özet

[Abstract]

PDF

 

©Copyright JMVI. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).