metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Cilt 4 Sayı 1 - 2023 Ocak

Volume 4 Issue 1 - January 2023

Yayınlanma tarihi (Publication date): 00.00.2023

Kapak [Intro]

Journal of Molecular Virology and Immunology Cilt 4 Sayı 1 [ Volume 4 Issue 1 ]

 

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ - RESEARCH ARTICLES

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

İmran SAĞLIK, Melda PAYASLIOĞLU, Reyhan BAŞKILIÇ AYDIN, Beyza ENER, Harun AĞCA, Nazmiye Ülkü TÜZEMEN, Cüneyt ÖZAKIN, Emin Halis AKALIN. SARS-CoV-2’ye Karşı İki Doz Bağışıklama Sonrasında Antikor (IgM ve IgG) Yanıtı ve İki Farklı Üçüncü Doz Uygulamasının Karşılaştırılması. Antibody Response (IgM and IgG) After Two Doses of Immunization Against SARS-CoV-2 and Comparison of Two Different Third Dose Administrations. J Mol Virol Immunol 2023; 4(1): 1-14. doi: 10.46683/jmvi.2022.65

Özet

[Abstract]

PDF

 

 

 

 

OLGU SUNUMU - CASE REPORT

Olgu Sunumu

Case Report

Article in Turkish

İlkay BAHÇECİ, Yunus Emre ALPDOĞAN. Yokenella regensburgei’nin neden olduğu apse olgusu. Abscess case caused by Yokenella regensburgei. J Mol Virol Immunol 2023; 4(1): 00-00. doi: 10.46683/jmvi.2023.00

Özet

[Abstract]

PDF

DERLEME MAKALELER - REVIEW ARTICLES

Derleme Yazı

Review Article

Article in Turkish

Ahmet Kayra ŞENOL, Ayşe Arzu SAYIN ŞAKUL. COVID-19 ve Destek Ürünler. COVID-19 and Support Products. J Mol Virol Immunol 2023; 4(1): 00-00. doi: 10.46683/jmvi.2023.00

Özet

[Abstract]

PDF

 

 

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).