metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Cilt 4 Sayı 1 - 2023 Ocak

Volume 4 Issue 1 - January 2023

Yayınlanma tarihi (Publication date): 30.01.2023

Kapak [Intro]

Journal of Molecular Virology and Immunology Cilt 4 Sayı 1 [ Volume 4 Issue 1 ]

 

PDF

ARAŞTIRMA MAKALELERİ - RESEARCH ARTICLES

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

İmran SAĞLIK, Melda PAYASLIOĞLU, Reyhan BAŞKILIÇ AYDIN, Beyza ENER, Harun AĞCA, Nazmiye Ülkü TÜZEMEN, Cüneyt ÖZAKIN, Emin Halis AKALIN. SARS-CoV-2’ye Karşı İki Doz Bağışıklama Sonrasında Antikor (IgM ve IgG) Yanıtı ve İki Farklı Üçüncü Doz Uygulamasının Karşılaştırılması. Antibody Response (IgM and IgG) After Two Doses of Immunization Against SARS-CoV-2 and Comparison of Two Different Third Dose Administrations. J Mol Virol Immunol 2023; 4(1): 1-14. doi: 10.46683/jmvi.2023.65

Özet

[Abstract]

PDF

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Bahadır ÇALIŞKAN, Gökhan Berktuğ BAHADIR. Comparative Analysis of Two Different Treatment Methods in Pilonidal Sinus Disease in Childhood: Phenol and Surgical Excision. Çocukluk Çağında Pilonidal Sinüs Hastalığında İki Farklı Tedavi Yönteminin Karşılaştırmalı Analizi: Fenol ve Cerrahi Eksizyon. J Mol Virol Immunol 2023; 4(1): 34-38. doi: 10.46683/jmvi.2023.68

Özet

[Abstract]

PDF

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

 

Erkan ARSLAN, Hakan TÜRK, Murat ÇAĞLAYAN, Ataman GÖNEL, Cüneyt TAYMAN, Tuğba TAŞKIN TÜRKMENOĞLU. The Effect of Dexpanthenol Treatment on Renal Parenchymal Injury in Rats with Induced Renovascular Occlusion. Dekspantenol Tedavisinin Renovasküler Oklüzyon Oluşturulan Ratlarda Renal Parankim Hasarına Etkisi. J Mol Virol Immunol 2023; 4(1): 39-47. doi: 10.46683/jmvi.2023.69

Özet

[Abstract]

PDF

OLGU SUNUMU - CASE REPORT

Olgu Sunumu

Case Report

Article in Turkish

İlkay BAHÇECİ, Yunus Emre ALPDOĞAN. Yokenella regensburgei’nin Neden Olduğu Apse Olgusu. Abscess Case Caused by Yokenella regensburgei. J Mol Virol Immunol 2023; 4(1): 29-33. doi: 10.46683/jmvi.2023.67

Özet

[Abstract]

PDF

DERLEME MAKALELER - REVIEW ARTICLES

Derleme Yazı

Review Article

Article in Turkish

Ahmet Kayra ŞENOL, Ayşe Arzu SAYIN ŞAKUL. COVID-19 ve Destek Ürünler: Beslenme Bağışıklığının Etkileri. COVID-19 and Support Products: The Effects of Nutritional Immunity. J Mol Virol Immunol 2023; 4(1): 15-28. doi: 10.46683/jmvi.2023.66

Özet

[Abstract]

PDF

 

©Copyright JMVI. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).