metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Cilt 3 Sayı 4 - 2022 Ekim

Volume 3 Issue 4 - October 2022

Yayınlanma tarihi (Publication date): 28.12.2022

Kapak [Intro]

Journal of Molecular Virology and Immunology Cilt 3 Sayı 4 [ Volume 3 Issue 4 ]

 

PDF

ARAŞTIRMA MAKALELERİ - RESEARCH ARTICLES

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Ülkühan DÜZGÜN, Oktay SARI, Ömer KARADAŞ. Evaluation of Biomarkers and Clinical Course in Patients Developing Neurologic Disorders due to COVID-19. COVID-19'a Bağlı Nörolojik Bozukluk Gelişen Hastalarda Biyobelirteçlerin ve Klinik Seyrin Değerlendirilmesi. J Mol Virol Immunol 2022; 3(4): 177-187. doi: 10.46683/jmvi.2022.61

Özet

[Abstract]

PDF

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

Havva KAYA, Mehmet PARLAK, Mustafa Zahir BAKICI, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU, Yasemin BAYRAM. Bazı Antiseptik ve Dezenfektanların Vankomisin Dirençli Enterokoklar Üzerine Etkinliklerinin Araştırılması. The Investigation of the Efficacy of Some Antiseptics and Disinfectants to Vancomycin-Resistant Enterococci. J Mol Virol Immunol 2022; 3(4): 201-210. doi: 10.46683/jmvi.2022.63

Özet

[Abstract]

PDF

DERLEME MAKALELER - REVIEW ARTICLES

Derleme Yazı

Review Article

Article in Turkish

İrem UNAT. Polimeraz Zincir Reaksiyonunun Farklı Tipleri ve Modifikasyonları. Different Types and Modifications of Polymerase Chain Reaction. J Mol Virol Immunol 2022; 3(4): 159-176. doi: 10.46683/jmvi.2022.60

Özet

[Abstract]

PDF

Derleme Yazı

Review Article

Article in Turkish

Mustafa KOCAMAN. İnsan sitomegalovirus (CMV) Enfeksiyonlarına Genel Bakış. Overview of Human cytomegalovirus (CMV) Infections. J Mol Virol Immunol 2022; 3(4): 188-200. doi: 10.46683/jmvi.2022.62

Özet

[Abstract]

PDF

Review Article

Derleme Yazı

Article in English

Sadettin ER, Aylin KAHYAOĞLU, Bülent CAVİT YÜKSEL, Sabri ÖZDEN, Kemalettin YILMAZ, Tezcan AKIN, Erdinç ÇETİNKAYA, Hüseyin BERKEM, Mesut TEZ. Regulation of Gut Microbiota: Is It Hope for Cure of Colorectal Cancer? Bağırsak Mikrobiyotasının Düzenlenmesi: Kolorektal Kanser Tedavisi İçin Umut mu? J Mol Virol Immunol 2022; 3(4): 211-222. doi: 10.46683/jmvi.2022.64

Özet

[Abstract]

PDF

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).