metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Cilt 1 Sayı 4

Volume 1 Issue 4

 

Kapak [Intro]

Journal of Molecular Virology and Immunology Cilt 1 Sayı 4 [Volume 1 Issue 4]

 

PDF

19

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

Erman ATAŞ. Kanser İmmünoterapisinde mRNA Temelli Terapötik Stratejiler [ mRNA Based Therapeutic Strategies in Cancer Immunotherapy ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(4): 1-7. doi: 10.46683/jmvi.2020.18

Özet

[Abstract]

PDF

20

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

Ümit SAVAŞÇI, Hanefi Cem GÜL. Enfeksiyon Hastalıklarında mRNA Temelli Aşı Çalışmaları ve Güncel Gelişmeler [ mRNA Based Vaccine Studies in Infectious Diseases and Current Developments ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(4): 8-18. doi: 10.46683/jmvi.2020.19

Özet

[Abstract]

PDF

21

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

Tuğrul HOŞBUL, Ülkü İrem YILMAZ, Canset Nur AYDOGAN, Fatih ŞAHİNER. mRNA Temelli SARS-CoV-2 Aşıları ve Devam Eden Çalışmalar [ mRNA Based SARS-CoV-2 Vaccines and Ongoing Researches ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(4): 19-29. doi: 10.46683/jmvi.2020.20

Özet

[Abstract]

PDF

22

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

Oktay SARI, Kemal TEKİN. SARS-CoV-2 Pandemisinde mRNA Aşılarının Güvenlik Profili, Avantaj ve Dezavantajlarına Genel Bakış [ An Overview of the Safety Profile, Advantages and Disadvantages of mRNA Based Vaccines in the SARS-CoV-2 Pandemic ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(4): 30-40. doi: 10.46683/jmvi.2020.21

Özet

[Abstract]

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).