metin, ekran görüntüsü, logo, yazı tipi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

  ekran görüntüsü, metin, grafik tasarım, grafik içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

 

 

J Mol Virol Immunol: 2020 Ekim; Cilt 1 (Sayı 4) / 2020 October; Volume 1 (Issue 4)

Sayı yayınlanma tarihi [ Issue publication date ]: 04.02.2021

Kapak [Intro]

Editor: Fatih ŞAHİNER [ID]

Assoc.Prof. Medical Virology; Department of Medical Microbiology, Gulhane Medical Faculty, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

 

 

DERLEME MAKALELER - REVIEW ARTICLES

Derleme Yazı

Review Article

Article in Turkish

Erman ATAŞ. Kanser İmmünoterapisinde mRNA Temelli Terapötik Stratejiler. mRNA Based Therapeutic Strategies in Cancer Immunotherapy. J Mol Virol Immunol 2020; 1(4): 1-7. doi: 10.46683/jmvi.2020.18

Özet

[Abstract]

Derleme Yazı

Review Article

Article in Turkish

Ümit SAVAŞÇI, Hanefi Cem GÜL. Enfeksiyon Hastalıklarında mRNA Temelli Aşı Çalışmaları ve Güncel Gelişmeler. mRNA Based Vaccine Studies in Infectious Diseases and Current Developments. J Mol Virol Immunol 2020; 1(4): 8-18. doi: 10.46683/jmvi.2020.19

Özet

[Abstract]

Derleme Yazı

Review Article

Article in Turkish

Tuğrul HOŞBUL, Ülkü İrem YILMAZ, Canset Nur AYDOGAN, Fatih ŞAHİNER. mRNA Temelli SARS-CoV-2 Aşıları ve Devam Eden Çalışmalar. mRNA Based SARS-CoV-2 Vaccines and Ongoing Researches. J Mol Virol Immunol 2020; 1(4): 19-29. doi: 10.46683/jmvi.2020.20

Özet

[Abstract]

Derleme Yazı

Review Article

Article in Turkish

Oktay SARI, Kemal TEKİN. SARS-CoV-2 Pandemisinde mRNA Aşılarının Güvenlik Profili, Avantaj ve Dezavantajlarına Genel Bakış. An Overview of the Safety Profile, Advantages and Disadvantages of mRNA Based Vaccines in the SARS-CoV-2 Pandemic. J Mol Virol Immunol 2020; 1(4): 30-40. doi: 10.46683/jmvi.2020.21

Özet

[Abstract]

 

 

 

           Word cloud graphic consisting of article titles and keywords in the issue - 2020 October

 

metin, yazı tipi, tasarım içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

©Copyright JMVI. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).